شنبه، اسفند ۲۲

چند شکوفه آزادی شکفت!
پیش از آنکه بهاری جدید از پس این زمستان سردتر از هر سال با تازیانه هایی تند تر از هر بارَش، سر رسد، تعدادی از شهروندان بهایی آزاد شدند. البته چندی از آنها دوران محکومیت خود را به اتمام رسانده بودند.
روز گذشته 22 اسفند ماه بابک مبشر، از دستگیر شدگان 12 دی ماه از زندان اوین آزاد شد. همزمان با او 9 بهایی دیگر نیز دستگیر شدند و مدتی در اوین و چندی هم در رجایی شهر سپری کردند. از آن میان، پیام فناییان ، مهران روحانی و آرتین غضنفری هنوز در زندان به سر می برند.
عجب است که حدود 10 روز گذشته برای آزادی آرتین غضنفری تقاضای وثیقه شد اما وی تا کنون آزاد نشده است.

در ضمن شهرام چینیان میاندوآب که پیش از این در اسفند سال گذشته دستگیر شده بود ، در 12 اسفند ماه از زندان اوین آزاد شد. وی پس از طی دوران محکومیت خویش و تحمل یک سال حبس، با ارائه جواز کسب آزاد شد.

این در حالیست که رستم بهی فر نیز که در اسفند سال گذشته دستگیر و به 1 سال حبس محکوم شده بود، با سپری شدن دوران محکومیت خود، در اواسط اسفند جاری از زندان یزد آزاد شده است.
* تصویر متعلق به بابک مبشر است.

هیچ نظری موجود نیست: