شنبه، اسفند ۲۸

دستگیری هوشنگ فناییان، شهروند بهایی آمل
باز هم در مازندران، این بار در آمل یک شهروند بهایی دیگر دستگیر شد؛ هوشنگ فناییان.
در صبحگاه روز یکشنبه 22 اسفند ماه 89، مامورین امنیتی ساری به محل کار این شهروند بهایی در آمل یورش برده و بعد از تفتیش محل کار و نیز منزل پدر وی در طبقه بالا، وی را دستگیر نمودند. در این هجوم، تعداد زیادی از کتب و نیز کامپیوتر نامبرده ضبط شد. از آنجا که در لحظه یورش مامورین امنیتی به محل کار هوشنگ فناییان، نامبرده تنها بوده است، اطلاعی از قانونی بودن حکم بازداشت یا تفتیش محل در دست نیست.
پدر وی که در طبقه بالای محل کار هوشنگ فناییان ساکن بوده، شاهد برخورد نامناسب نیروهای امنیتی با هوشنگ فناییان بوده است. پس از گذشت 6 روز از دستگیری وی، هیچ اطلاعی از محل نگاهداری و سلامتی او وجود ندارد و حتی اجازه نیافته است تماسی تلفنی کوتاه با خانواده خود داشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست: