چهارشنبه، شهریور ۲

بازداشت واحد خلوصی دانشجوی بهایی محروم از تحصیل


روز گذشته اول شهریور ماه، واحد خلوصی از دانشجویان بهایی محروم از تحصیل بازداشت شد.
پیشتر واحد خلوصی در 26 مرداد ماه 90 طی احضاریه ای کتبی در روز اول شهریور ماه به شعبه سه دادسرای اوین احضار شده بود و بازداشت وی در پی همین احضار صورت پذیرفت.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، به نظر می رسد بازداشت وی در ادامه دستگیری های مرتبط با جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی صورت گرفته است.
در اسفند ماه 88 نوید خانجانی، ایقان شهیدی، سما نورانی و درسا سبحانی از اعضای بهایی این مجموعه دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته بودند. نوید خانجانی به 12 سال حبس، ایقان شهیدی 5 سال، سما نورانی و درسا سبحانی، یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. حدود 20 روز از شروع محکومیت سما نورانی دانشجوی بهایی محروم از تحصیل ساکن شیراز می گذرد. وی برای گذران دوران یکساله محکومیتش به اوین تهران منتقل شده است.


هیچ نظری موجود نیست: