شنبه، تیر ۱۷

دستگیری عزیزالله سمندری، شهروند بهایی و تسلسل چرخه بیداد

این چرخه بیداد نسلها را درنوریده؛ اگر 20 سال پیش پدری را از سر سفره خانواده ای به یغما بردند و خون به جگر همسر و پدر و مادر و کودکانش کردند، امروز پسر برومندش را زنجیر بر دست می زنند و بی گناه به زندان می افکنند.
عزیز الله سمندری برگی از این کتاب حکایت و دفتر روایت بیداد هاست. این شهروند بهایی که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود، ظهر امروز برای اجرای حکمش بازداشت شد. مامورین دادسرای شهید مقدس اوین مسئول دستگیری وی بوده اند و از محل نگهداریش تا کنون اطلاعی در دست نیست. 
20 سال پیش  در روزهای پایانی  اسفند ماه 1370، پدر وی، بهمن سمندری، را به اتهام اعتقاد به دیانت بهایی، در همین زندان اوین اعدام کردند و عید آن سال و سالهای بعدشان را به عزا نشاندند. و اینک پسر جوانش را دستگیر کردند. دستگیری کامران رحیمیان و اعلام 5 سال حکم زندان برای کیوان رحیمیان، در تهران و 5 سال زندانی جلایر وحدت و 2 سال حبس هومن بختاور در زندان مشهد تنها نمونه هایی از این چرخه بیداد است که نسلها را از گزندش بی نصیب نمی گذارد.  پسرانی که پدرانشان را در سالهای پیش به جرم اعتقاد متفاوت به جبر از ایشان ستاندند.
* تصویر عزیزالله سمندری. عکس روی دیوار تصویر بهمن سمندری پدر اوست که در سال 1370 در  زندان اوین به علت اعتقاد به دیانت بهایی اعدام شد. 

هیچ نظری موجود نیست: