چهارشنبه، شهریور ۱۰

از همدان به نهاوند! انتقال سرور سروریانالبته "تبلیغ بهاییت" جرم بزرگی ست؛ در سرایی که باید زبان ها بسته بماند و "قلم" ها شکسته و این جرمی ست که صهبا خادمی و سرور سروریان را یک سال پشت میله های زندان همدان نگاه می دارد.
این دو شهروند جوان بهایی از 3 خرداد 89 دوران محکومیت یک ساله خود را آغاز کردند اما اینک پس از گذشت 3 ماه، سرور سروریان در روز 9 شهریور ماه به زندان نهاوند منتقل گردید. این زندان به گزارش خبرگزاری رهانا دارای شرایطی دشوارتر و نامناسب تر از زندان همدان است.

هیچ نظری موجود نیست: