سه‌شنبه، آذر ۲۲

7 سال حبس تعزیری برای بهایی بودن؛ زهره نیک آیین شهروند بهایی سمنان

در ادامه آزار و اذیت شهروندان بهایی سمنان، حکم ناعادلانه زهره نیک آیین در 17 آذر ماه 1390 اعلان شد. بر اساس این حکم، نامبرده به تحمل 7 سال حبس محکوم شده است.
اتهامات عنوان شده برای محکومیت وی "راه اندازی کلاس درس اخلاق برای کودکان بهایی، عضویت در گروه طرح روحی، احتفالات و علوم و فنون و ضیافت نوزده روزه" و نیز "تبلیغ علیه نظام از طریق دریافت پیام های بیت العدل و اجرای آن"عنوان شده است. زهره نیک آیین در 21 اسفند 1389 بازداشت شد و به مدت 23 روزتحت بازجویی قرار گرفت. او در تاریخ 14 فروردین 1390 با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شده است.

در حقیقت 7 سال حبس برای " بهایی بودن". هر فردی بهایی در سراسر دنیا این فعالیت ها را که برای رشد و توسعه و ترقی افکار و اخلاق خود، دیگر بهاییان و سایر هموطنانش است انجام می دهد. این حکم سنگین که در نهایت بی عدالتی صادر شده است، یادآور احکام سنگین دیگری است که برای مدیران و همکاران موسسه علمی بهاییان با عنوان "عضویت در گروهک غیر قانونی بهایی" صادر شده است. یعنی صرف عضویت در جامعه بهایی یعنی بهایی بودن می تواند در جمهوری اسلامی، جرم محسوب شود و فرد را به گوشه زندان افکند.

اعلان احکام متفاوت از 6 ماه تا 7 سال برای یک اتهام واحد در شهرهای گوناگون، نشان از مفقود بودن سیر قانونی پرونده متهم است و آنارشی و بی قانونی را در ارتباط با نهادهای قضایی به نمایش می گذارد.

برخی از ایرانیانی که با بهاییان و جامعه بهایی آشنایی ندارند و 160 سال تزریق نفرت و دروغ و اتهام در رگ و پی تاریخ ایران، ایشان را به بهاییان مظنون کرده است، می پرسند پس اگر این طور است چرا همه بهاییان را دستگیر نمی کنند؟
این سوال در شرایط کنونی سوالی به جاست و به خوبی نشان می دهد که چگونه رژیمهای متناوب ایران از ابتدای ظهور این آیین، اجازه جریان آزاد اطلاعاتی را از سوی بهاییان گرفته اند و تنها روحانیون و دولت ها اقدام به نشر اطلاعات و باورهایی غلط در مورد بهاییان در جسم و روان حافظه تاریخی ایرانیان کرده اند و بذر بدبینی را در جان این هموطنان کاشته اند.
برخورد دولت ایران از یک سو و در لایه های عمیق ترش، یک مقابله سازمان یافته و برنامه ریزی شده از بالاست ولی از آنجا که این سازماندهی برای آزار و اذیت و نسل کشی فرهنگی و اختناق اقتصادی و نفرت افکنی یک گروه، می تواند تبعات قانونی سنگینی برای یک حکومت داشته باشد، در لایه های سطحی تر تفاوت عمل دیده می شود و یکی در میان و دلبخواهی در هر شهری اجرا می گردد تا همین سوال در ذهن هموطنان ایجاد شود.

رفتن به ضیافت نوزده روزه، نشکیل کلاس درس اخلاق، درس خواندن بهاییان محروم از تحصیل و خواندن پیامهایی که از بیت العدل ، برای یک بهایی جزو اصول اعتقادی و مذهبی اش است و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد چنانچه در هیچ کشور دیگری جرم محسوب نمی شود؛ ولی شدت برخورد دولت با اجرای باورهای یک دین که هیچ نماد بیرونی و آشکاری نیز از آن دیده نمی شود (پس از انقلاب اسلامی، تمام اماکن مربوط به بهاییان، محل گردهمایی، بناهای مقدس برای آنها و حتی بسیاری از گورستانهایشان تخریب و مصادره شده است) نشان از شدت هراس دولت ایران از باورهای دیگری غیر از قرائت محدودش از سیاست و مذهب در هم آمیخته خویش دارد.

پنجشنبه، آذر ۱۷

 بیانیه رؤسای دانشکده های پزشکی آمریکا خطاب به نماینده ایران در سازمان مللبه گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، تعدادی از روسا و معاونین دانشکده های پزشکی آمریکا طی بیانیه ای اعتراض خود را به دستگیری و احکام صادره برای مسئولین و اساتید دانشگاه علمی بهاییان و نیز حملات سیستماتیک به این دانشگاه و محروم کردن دانشجویان بهایی اعلام کردند.


متن این بیانیه به شرح زیر است:

جناب آقای محمّد خزاعی،

نمایندۀ دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متّحد،

هیئت دائمی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متّحد

۶۲۲ Third Ave.

New York, NY ۱۰۰۱۷

آقای خزاعی عزیز،

ما به عنوان افرادی که ادارۀ مؤسّسات آموزشی شناخته شدۀ جهانی را بر عهده داریم، این نامه را می نویسیم تا نگرانی خود را دربارۀ برخورد با دانشجویان و مدرّسان بهائی در ایران ابراز کنیم . ما به عنوان رهبران آموزش پزشکی، باور داریم که آموزش یک حقّ ذاتی بشری است. ما در مؤسّسات خود دانشجویان، شاگردان، همکاران و استادان مهمانی را بدون توجّه به عقاید دینی شان از همه جای دنیا پذیرفته و می پذیریم . ما از ورود این جمعیت متنوّع به اجتماعات آموزشی خود استقبال کرده ایم تا در کشف و توزیع دانش به نفع نوع بشر سهیم باشیم .

بنا به خبرهای منتشرشده مدیران و استادان مؤسّسۀ آموزش عالی بهائی )علمی آزاد (طی یورش هائی به بیش از 30 خانه در ماه خرداد )مه( امسال در ایران دستگیر و مؤسّسۀ آموزش عالی بهائی غیر قانونی اعلام شده است. در سه دهۀ گذشته، بارها گزارش شده که پیروان آئین بهائی از ورود به هر مؤسّسۀ آموزش عالی محروم بوده اند . موضع رسمی حکومتی در سال ۱۳۵۸(۲۰۰۶) در نامه ای از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ایران خطاب به ۳۰ دانشگاه و مؤسّسۀ آموزش عالی دولتی و یادداشت سال ۱۳۶۹(۱۹۹۱) گلپایگانی که به امضای رهبر عالی، علی خامنه ای، رسیده، مستند شده است . هر یک از این اسناد به طور خاص فرمان اخراج هر دانشجویی را که مشخص شود بهائی است، از نظام آموزش عالی ایران صادر می کند .

مؤسّسۀ آموزش عالی بهائی [http://www.bihe.org] در سال ۱۳۶۶(۱۹۸۷) با هدف فراهم کردن امکان تحصیلات عالی برای کسانی که بر مبنای اعتقادات دینی خود از آن محروم شده بودند، بنیان نهاده شد. دستگیری استادان و مدیران مؤسّسه و نیز محروم کردن نسل های بهائیان از آموزش صرفاً بر مبنای پیشینۀ دینی شان اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را که در سال ۱۳۲۷(۱۹۴۸) توسّط سازمان ملل متّحد به تصویب رسیده و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که ایران یکی از دولت های عضو آن است، نقض می کند.بنابراین از حکومت شما می خواهیم استادان و مدیران مؤسّسۀ آموزش عالی بهائی را از زندان آزاد کند. ما هم چنین تقاضا داریم که حکومت شما همان حقوق آموزشی را که ما در مؤسّسات خود به هر دانشجو و استادی صرف نظراز میراث، دین یا کشور خاستگاه شان ارائه می کنیم، به دانشجویان و استادان بهائی در ایران تعمیم دهد .

با احترام،

۱ آبان ۱۳۹۰ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۱)


رونوشت :

آقای کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری

ایران، تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی

دکتر حمید عمادی کوچک،

معاون آموزشی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران

ایران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، سازمان مرکزی تازۀ دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقۀ هفتم

۰۹۰۱۲۱۹۱۲۰

دکتر محمّد مهدی ثاقب

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،

ایران، فارس، شیراز،

بلوار زند، طبقۀ ششم

دکتر محمود محمّدزاده شبستری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

ایران، مشهد،

بیمارستان قائمامضاکنندگان نامه

دکتر فیلیپ پیزو، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه استنفورد

دکتر استفن ک. کلاسکو، پزشک و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، مدیر کلّ اجرای بهداشت دانشگاه فلوریدای جنوبی، رئیس

دانشکدۀ پزشکی دانشگاه فلوریدای جنوبی

دکتر دی. کرِیگ بریتِر، پزشک، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ایندیانا

دکتر لویس مارگارت نورا، پزشک، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، رئیس موقّت و رئیس دانشکدۀ دانشگاه پزشکی کامان ولث

دکتر جری آر. یوکی، پزشک، رئیس و بنیان گذار دانشکدۀ پزشکی دانشگاه کارولینای جنوبی - گرین ویل

دکتر رابرت فولبرگ، پزشک، رئیس و بنیان گذار دانشکدۀ پزشکی ویلیام بومونت در دانشگاه اوکلند

دکتر جیمز وُلیس کرافت، پزشک، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه میشیگان

دکتر پال کَتز، پزشک، رئیس و بنیان گذار، دانشکدۀ پزشکی کوپر دانشگاه رُوآن

دکتر جی. کِوین دورسی، پزشک، رئیس و معاون آموزشی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ایلینوی جنوبی

دکتر هَرولد ال. پاز، پزشک، فوق لیسانس علوم، نایب رئیس ارشد امور بهداشتی و رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

دکتر ترِنس آر. فِلُت، پزشک، رئیس و معاون آموزشی و رئیس معاون اجرایی، دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ماساچوست

دکتر مارشا دی. رَپِلی، پزشک، رئیس دانشکدۀ پزشکی انسانی دانشگاه ایالتی میشیگان

دکتر اِم. دُوِین اندروز، پزشک، نایب رئیس ارشد و مسئول و رئیس اجرایی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه اُکلاهما

دکتر پال بی. راث، پزشک، رئیس مرکز علوم بهداشتی دانشگاه نیومکزیکو

دکتر لِری دابِلیو. لافلین، پزشک، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه یونیفرمد سرویسز

دکتر توماس ل. شونک، پزشک، رئیس و نایب رئیس علوم بهداشتی، دانشگاه نوادا در رنو

دکتر اِستیوِن برک، پزشک، رئیس و نایب رئیس اجرایی مرکز علوم بهداشتی دانشگاه فنّی تکزاس

مارک بی. تابمن، پزشک، رئیس و نایب رئیس علوم بهداشتی دانشگاه راچستر

دکتر پیتر اس. آمنتا، پزشک، رئیس دانشکدۀ پزشکی و دندان پزشکی رابرت وود جانسون نیوجرسی

دکتر لارنس جی. اسمیت، پزشک، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه هافسترا

دکتر رابرت ال. جانسون، پزشک، رئیس دانشکدۀ پزشکی نیوجرسی

دکتر استیون جِی. شاینمن، پزشک، رئیس بازنشسته، دانشگاه پزشکی آپ اِستِیت

دکتر اس. رِی میچِل، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه جرج تاون

دکتر فردریک مورین، رئیس دانشگاه وِرمونت، دانشکدۀ پزشکی

دکتر مایکل ئی. کین، رئیس و نایب رئیس علوم بهداشتی، دانشگاه بوفالو

دکتر جان پی. فوگارتی، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه دولتی فلوریدا

دکتر رلف اِی. اُ کانِل، رئیس و مسئول، دانشکدۀ پزشکی نیویورک

دکتر جان اِی. راک، رئیس و نایب رئیس ارشد امور پزشکی، دانشگاه بین المللی فلوریدا

دکتر ویلیام ال. روپر، رئیس و مدیر کل اجرایی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه کارولینای شمالی

دکتر چارلز جِی. لاکوود، رئیس و نایب رئیس، دانشگاه ایالتی اوهایو، مرکز پزشکی

دکتر پل آر. کانینگهام، رئیس دانشکدۀ پزشکی برودی دانشگاه کارولینای شرقی

دکتر بی. پی. ساش، نایب رئیس ارشد و رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تولین

دکتر چارلز پی. موتون، رئیس و نایب رئیس ارشد، دانشکدۀ پزشکی مِهاری، دانشکدۀ پزشکی

دکتر جِف ساسمن، رئیس دانشکده، دانشگاه اوهایوی شمال شرقی

دکتر بتی ام. دریز، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه میزوری – کانزاس سیتی

دکتر و پروفسور پاملا بی. دیویس، رئیس و نایب رئیس امور پزشکی، دانشگاه کیس وسترن ریزرو، دانشکدۀ پزشکی

دکتر پل راثمن، رئیس دانشکدۀ پزشکی کارور دانشگاه آیووا

دکتر وایلی سوبا، نایب رئیس امور بهداشتی و رئیس دانشکدۀ پزشکی دارتموث

دکتر راجر هدلی، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه لوما لیندا

دکتر توماس اِی. داچ، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه راش، شیکاگو

دکتر دبرا اچ. فایزر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آرکانزاس

دکتر لری شپیرو، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه واشنگتن در سینت لوئیس

دکتر دنیل وی. شیدلو، رئیس موقّت دانشکدۀ پزشکی دانشگاه درکسل

دکتر والری مونتگومری رایس، نایب رئیس اجرایی و رئیس دانشکدۀ پزشکی مورهاوس

دکتر پیتر اف. باکلی، رئیس دانشگاه علوم بهداشتی جورجیا، دانشکدۀ پزشکی جورجیا

دکتر مارک اس. جانسون، رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه هاوارد

دکتر اندرو ال. چسون، رئیس مرکز علوم بهداشتی ال. اس. یو. هلث شروپورت

دکتر کارن انتمن، رئیس و مسئول دانشکدۀ پزشکی دانشگاه بوستونHis Excellency Mr. Mohammad Khazaee,

Permanent Reprsentatvie of the Islamic Republic of Iran to the United Nations.

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran in the United Nations

۶۲۲ Third Ave.

New York, NY ۱۰۰۱۷Dear Mr. Khazaee,We are writing as individuals who are leaders of globally recognized educational institution to voice our concern abut the treatment of Baha'i students and educators in Iran. As leaders of medical education, we believe that education is an inherent human right.. At our respective institutions, we have hosted and continue to host students, residents, fellows, and faculty irrespective of their religious beliefs from all over the world. We have welcomed this diverse population into our educational communities to contribute to the discovery and dissemination of knowledge for the benefit of humanity.

It has been publicly reported that administrators and instructors of the Baha'i Institute of Higher Education (BIHE) in Iran were arrested during raids on over ۳۰ homes in May of this year and that BIHE was declared illegal. During the past three decade, it has been repeatedly reported that the adherents of the Baha'i Faith have been barred from entering any institute of higher education. The official government position hi s been documented in a ۲۰۰۶ letter from Iran's Ministry of Science, Research and Technology addressed to ۸۱ state run universities and institutions of higher education and in the ۱۹۹۱ Golpaygani Memorandum endorsed by the Supreme Leader, Ali Khamenei. Each of these documents specifically mandates the expulsion from Iran's system of higher education of any student who is discovered to be a Baha'i.

BIHE [http://www.bilic.orgi] was founded in ۱۹۸۷ with the purpose of providing access to higher education to those who were denied it based on their religious beliefs. The arrest of BIHE faculty and administrators as well as the banning of generations of Baha'is from education solely on the basis of their religious background are violations of Universal Declaration of the Human Rights, adopted by the United Nations in ۱۹۴۸, and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights to which Iran is a State Party.

We therefore urge your government to release the instructors and administrators of BIHE from prison, We also request that your government extend Baha'i students and faculty in Iran the same rights to education that we offer every student and professor at our institutions regardless of their heritage, religion, or country of origin.Respectfully,

CC

Mr. Kamran Daneshjoo

Ministor of Sience, Research and Technology

Piroozan Janoubi Avenue, Hormozan Street

Khordin St. Sanat Square

Shahrak Ghods

Tehran - Iran

Dr. Hamid Emadi Kouchak,

Vice Chancellor for Education , Tehran University of Medical Sciences

Keshavrz Boulevard, Qods Street,

New Headquarters for Tehran University of Medical Sciences, Seventh florr.

Tehran, IranDr. Mohammad Mehdi Sagheb

Vice Chancellor for Education, Shiraz School of Medicine

Sixth floor, Zand Boulevard

Shiraz, Fars, IranDr. Mahmood Mohammadzadeh Shabestari

Chancellor, Mashhad University of Medical Sciences

Chaem Hospital

Mashhad, Iran

Letter Signatories

Philip Pizzo, MD

Dean

Stanford University School of Medicine

Stephen K. Klasko, MD, MBA

CEO USF Health, Dean

University of South Florida College of Medicine

D. Craig Brater, MD

Dean

Indiana University School of Medicine

Lois Margaret Nora, MD, MBA

Interim President/Dean

Commonwealth Medical College

Jerry R. Youkey, MD

Founding Dean

University of South Carolina School of Medicine - Greenville

Robert Folberg, MD

Founding Dean

Oakland University William Beaumont School of Medicine

James Woolliscroft, MD

Dean

University of Michigan Medical School

Paul Katz, MD

Founding Dean

Cooper Medical School of Rowan University

J. Kevin Dorsey, MD, PhD

Dean & Provost

Southern Illinois University School of Medicine

Harold L Paz, MD, MS

Senior VP for Health Affairs, Dean

Penn State College of Medicine

Terence R. Flotte, MD

Dean, Provost & Exec. Dep. Chancellor

University of Massachusetts Medical School

Marsha D. Rappley, MD

Dean

Michigan State University, College of Human Medicine

M. Dewayne Andrews, MD

Sr. VP & Provost & Executive Dean

University of Oklahoma College of Medicine

Paul B. Roth, MD

Chancellor & Dean

University of New Mexico-Health Sciences Center

Larry W. Laughlin, MD, PhD

Dean

Uniformed Services University School of Medicine

Thomas L. Schwenk, MD

Dean, VP Health Sciences

University of Nevada Reno

Steven Berk, MD

Dean, Executive VP

Texas Tech University, Health Sciences Center

Mark B. Taubman, MD

Dean, VP Health Sciences

University of Rochester

Peter S. Amenta, MD, PhD

Dean

UMDNJ – Robert Wood Johnson medical School

Lawrence G. Smith, MD

Dean

Hofstra University, School of Medicine – North Shore LIJ

Robert L. Johnson, MD

Dean

UMDNJ – New Jersey Medical School

Steven J. Scheinman, MD

Dean Emeritus

Upstate Medical University

S. Ray Mitchell, MD

Dean

Georgetown University, School of Medicine

Frederick Morin, MD

Dean

University of Vermont, College of Medicine

Michael E. Cain, MD

Dean, VP for Health Sciences

University at Buffalo

John P. Fogarty, MD

Dean

Florida State University, College of Medicine

Ralph A. O’Connell, MD

Dean & Provost

New York Medical College

John A. Rock, MD

Dean & Senior VP for Medical Affairs

Florida International University

William L. Roper, MD

Dean & CEO

University of North Carolina, School of Medicine

Charles J. Lockwood, MD

Dean & VP

Ohio State University, Medical Center

Paul R. Cunningham, MD

Dean

East Carolina University – The Brody School of Medicine

B. P. Sachs, MD

SVP & Dean

Tulane University, School of Medicine

Charles P. Mouton, MD

Dean & Senior VP

Meharry Medical College, School of Medicine

Jeff Susman, MD

Dean

Northeastern Ohio

Betty M. Drees, MD

Dean

University of Missouri – Kansas City, School of Medicine

Peamela B. Davis, MD, PhD

Dean & VP for Medial Affairs

Case Western Reserve University, School of Medicine

Paul Rothman, MD

Dean

University of Iowa Carver College of Medicine

Wiley Souba, MD

VP for Health Affairs & Dean

Dartmouth Medical School

Roger Hadley, MD

Dean

Loma Linda University

Thomas A. Deutsch, MD

Dean

Rush University, Chicago, Medical College

Debra H. Fiser, MD

Dean

University of Arkansas for Medical Sciences

Larry Shapiro, MD

Dean

Washington University School of Medicine in St. Louis

Daniel V. Schidlow, MD

Interim Dean

Drexel University College of Medicine

Valerie Montgomery Rice, MD

Executive VP & Dean

Morehouse School of Medicine

Peter F. Buckley, MD

Dean

Georgia Health Sciences University, Medical College of Georgia

Mark S. Johnson, MD

Dean

Howard University

Andrew L. Chesson, MD

Dean

LSU Health Shreveport

Karen Antman, MD

Dean, Provost

Boston University School of Medicine

*http://www.edu-right.net/statement/38-statement/746-medicalschooldeansbiheletter

جمعه، آذر ۱۱

آغاز محکومیت چهار شهروند بهایی شیرازدر ادامه اجرای احکام تعدادی از شهروندان بهایی، کیوان کرمی، وحدت دانا، فرهام معصومی و افشین احسنیان در شیراز احضار، بازداشت و به پلاک 100 شیراز منتقل شدند. آغاز محکومیت این افراد در 9 و 10 آذر ماه بوده است.
دادگاه شیراز، این چهار شهروند بهایی را به اتهام بی اساس " تبلیغ علیه نظام" به 10 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
پیش از این فرهام معصومی و کیوان کرمی چند روز قبل از نوروز 88 در خانه های خود دستگیر شدند. پس از دستگیری این 2 نفر، افشین احسنیان در 19 فروردین ماه و وحدت دانا در 5 اردیبهشت ماه 88 دستگیر شدند و مدتی را در زندان سپری نمودند تا آنکه با قید وثیقه آزاد شدند.

افشین احسنیان و فرهام معصومی جزو 54 نفری بودند که در شیراز به یاری و آموزش کودکان مناطق محروم اطراف شیراز پرداخته بودند. این افراد در 29 اردیبهشت 85 توسط نیروهای امنیتی شیراز دستگیر شده و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی شدند. اما دادگاه رای خود را تغییر داد و آنها را ملزم نمود که جای یک سال زندان ، 3 سال در کلاسهای تبلیغات اسلامی شرکت جویند و با باری از بی حرمتی و تهمت به خانه های خود بازگردند.