پنجشنبه، مهر ۶

بازداشت نوا و نیکا خلوصی از شهرواندن بهایی مشهد

صبح روز پنجشنبه 5 مهر ماه 91، نیروهای امنیتی مشهد، اقدام به دستگیری نوا و نیکا خلوصی، از شهروندان بهایی مشهد کرده اند. از وضعیت و محل نگهداری این دو جوان خبری در دست نیست. 
* نیکا و نوا خلوصی


ترانه ترابی و زهره نیک آیین با نوزادان خویش راهی زندان سمنان شدند

زهره نیک آیین و ترنه ترابی شهروندان بهایی سمنان به همراه فرزندان شیرخوار خویش در روز اول مهر ماه 91 برای گذران دوران محکومیت خود به زندان سمنان فراخوانده شدند. 
زهره نیک آیین و ترانه ترابی  به علت اعتقاد به دیانت بهایی به ترتیب به 30 ماه و 23 ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. این در حالی ست که زهره نیک آیین دارای فرزند 7 ماهه ای به نام رسام و ترانه ترابی نوزاد دوماهه ای به نام بارمان است که مجبورند به همراه مادران خویش این دوران محکومیت را در محیطی بسیار نامناسب از نظر روانی و بهداشتی سپری کنند.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، بند نسوان سمنان، 70 زن زندانی را بدون تفکیک جرم در خود جای داده است. این زندانیان در مساحتی 50 متر مربع بدون امکانات بهداشتی مناسب آب و غذا به سر می برند و بنابراین برای نوزادان شیرخواره ای که بسیار آسیب پذیرند، محیطی بسیار خطرناک محسوب می شود.
این احکام ناعادلانه که هر روزه از سوی دادگاههای ایران برای شهروندان بهایی سمنان صادر می شود، به منظور تهی نمودن شهرها از وجود بهاییان صورت می گیرد. احکامی که می کوشد تمام ابعاد زندگی این شهروندان بهایی را از اقتصادی تا روانی، فلج نماید تا بدین صورت دولت ایران که نتوانسته است با اعمال زور و کشتار و زندان ایشان را از باور قلبی خویش بازگرداند، این شهروندان بهایی را مجبور به مهاجرت از ایران نماید. استقامت این شهروندان ایرانی بر قساوت و بیداد بیشتر مامورین حکومت می افزاید تا به این ترفند، سیاستهای ناعادلانه و تبعیض آمیز خویش را بر بهاییان تحمیل کنند.   
سه‌شنبه، شهریور ۱۴

تایید حکم 5 سال حبس برای کیوان رحیمیان


شنبه، شهریور ۱۱

وضعیت پیمان کشفی، شهروند بهایی که اخیرا به رجایی شهر منتقل شده است

پس از گذشت 20 ماه از محکومیت پیمان کشفی نجف آبادی به او یک روز هم مرخصی نداده اند. بارها و بارها خود او و خانواده اش درخواست داده اند و  پاسخ مسئولین چنین بوده: او خطرناک است . بازپرس اجازه نمی دهد. پذیرفته نشد. باز هم تقاضا کنید. پیمان کشفی بدلیل حضور در ضیافت 6 نفره در منزل شخصیش گرفتار شده. با 4 سال حکم بدلیلی نا معلوم به اتهامی دروغ و به جرمی ناکرده. همه همکاران، همسایگان، دوستان و آشنایان و همبندیان آزاد شده اش متانت ، آرامش و حسن نیت او را تایید می کنند. چه معاندتی می تواند داشته باشد ؟  به گفته همبندیانش مظلوم ترین زندانی چه خطری می تواند داشته باشد؟ تنها خواست او دعا خواندن در منزل شخصیش بوده . کاش می شد معاندت و خطرناک را از دید مسئولین معنی کرد.
به گفته قاضي باید به اشد مجازات محکوم شود تا عبرتی باشد برای سایر بهائیان تا دعا نخوانند!
پیمان کشفی کتابدار بند 350 اوین بود ، همه را به کتابخوانی تشویق می کرد، خطاطی آموزش می داد و آشپزی می کرد کدامیک از رفتار خالصانه و محبت آمیزش خطرناک است. شاید دوستی خالصانه افرادی که همه به ناحق گرفتار شده اند خطر ناک است و شاید شهروند قانون مدار بی آزار معاند است و شاید ارتباط با خدواند خطری بزرگ محسوب می شود .
شاید به زندان رجائی شهر تبعید شد تا خطر دوستی آنها با همبندانش برطرف شود.بهائیان تنها اقلیتی هستند که اسلام و قرآن و تمام مقدسات آن را قبول دارند و به آن احترام می گذارند. در سیاست مداخله نمی کنند و هدفی جز خدمت به نوع بشر ندارند. اگر کشته شدند اگر خانه هایشان را آتش زدند و از ویرانه هایشان راندند اگر از کار اخراج شدند و اگر حق تحصیلات عالیه نداشتند و اگر در معرض اتهامات، لعن و طعن قرار گرفتند هرگز اندیشه بدی به ذهن راه ندادند، جز تظلم و احقاق حق قانونی که البته به جایی نرسید کاری نکردند. پس چگونه و با چه کسانی معاندت دارند و چه خطری از اذهان پاکشان متوجه دیگران می شود. آیا نداشتن حق عبادت در منزل شخصی شان کمترین حقی نیست که هر فردی می تواند داشته باشد آیا برای ارتباط با خداوند اجازه دادستان لازم است . آیا تعهد ندادن به دعا نخواندن معاندت محسوب می شود؟