یکشنبه، آبان ۱

یورش به منزل و دستگیری شهروند بهایی امیدیهدر ادامه روند روزافزون بازداشت شهروندان بهایی، نسرین شاعر زاده، ساکن امیدیه در 25 مهر ماه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رهانا، مامورین امنیتی در این روز پس از مراجعه به محل کار نسرین شاعر زاده در ساعت 9:30 صبح، اعلام داشتند که نامبرده باید همراه ایشان به منزل برود زیرا این مامورین حکم تفتیش منزل را در دست دارند. چون با مخالفت نامبرده مواجه می شوند که تا همسرم نباشد همراه شما نخواهم آمد، با موبایل همسرش شکرالله عزیزی تماس گرفته و به دروغ عنوان کرده اند که ما در مقابل منزل هستیم. پس از رسیدن شکرالله عزیزی به منزل، مشخص می شود که مامورین امنیتی از دیوار وارد حیاط خانه شده و وی را مجبور می کنند درخانه را باز کند. در همین زمان مامورین، نسرین شاعر زاده را نیز به خانه می آورند و این زوج را در حیاط نگاه داشته، خود داخل منزل شده به تفتیش منزل می پردازند.
برخورد مامورین در نهایت بی حرمتی بوده است و تمام وسایل با نهایت خشونت به هم ریخته شده است. کتب، سی دی ها و تصاویر مربوط به دیانت بهایی، کامپیوتر شخصی و تجهیزات ماهواره ای نیز توسط این مامورین ضبط شده است.
یک ساعت پس از تفتیش منزل، مامورین امنیتی با شکرالله عزیزی تماس می گیرند و از وی می خواهند همسرش را به اداره اطلاعات تحویل دهد. به علت خودداری شکرالله عزیز از تحویل همسر خود، مامورین به دم در آمده و بدون هیچ حکمی نسرین شاعر زاده را به همراه خود می برند.
نسرین شاعر زاده، مورد بازجویی قرار می گیرد و با قرار وثیقه تا روز بعد که احضار به "دادگاه است آزاد می شود. اتهامات وی "تبلیغ علیه نظام" و "داشتن تجهیزات ماهواره ای عنوان شده است.نسرین شاعر زاده هم اکنون به قید وثیقه آزاد است و منتظر نتیجه دادگاه.

هیچ نظری موجود نیست: