چهارشنبه، مرداد ۱۸

اعلام احکام و نیز شروع حکم چند شهروند بهایی سمنان

در ادامه دشوارترکردن روزافزاون شرایط زندگی بر شهروندان بهایی سمنان، حکم ندا مجیدی( قربانی ) و نیز نادر کسایی اعلام شد. بر اساس این احکام ندا مجیدی (قربانی)، از شهروندان بهایی سنگسرسمنان در دادگاه بدوی به پرداخت 40میلیون ریال محکوم شده است. نامبرده  در آذر ماه سال گذشته (1390) در حالیکه باردار بوده حدود 1 ماه به ستاد خبری اطلاعات سمنان احضارشده و مورد بازجویی قرار گرفته است.


نادر کسایی از دیگر شهروندان بهایی سمنان  نیز در دادگاه بدوی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است . وی در اسفند 89 بازداشت ودر فروردین سال بعد با قید وثیقه آزاد شد. قاضی مربوطه در دادگاه بدوی وی را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد و این حکم در در دادگاه تجدید نظر تایید شد و3 ماه از حکم خود را در زندان سمنان گذراند که در دیوان عالی کشور توقف حکم برایش صادر شد. نادر کسایی با قید وثیقه آزاد شد ومجددا در دادگاه بدوی پرونده مورد بررسی قرار گرفت  که دادگاه به 1 سال حبس تعزیری حکم داد. شایان ذکر است که همسر ایشان خانم شهره اعظمی  نیز به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به علاوه حکم 1 ساله آقای گودرز بیدقی از شهروندان بهایی سنگسر سمنان در تاریخ دوشنبه 26 تیر ماه  نیز اجرا شد . قابل ذکر است نامبرده در دهه 60 نیز به خاطر اعتقاد به دیانت بهایی مدتی را در زندان سپری نمودند . اکنون دختر وی روفیا بیدقی نیز مدت 2 ماه است که در حال سپری نمودن حکم 1 ساله خود در زندان سمنان می باشد و چندی ست به همراه ژینوس نورانی از دیگر زندانیان زن جوان بهایی سمنان ممنوع الملاقات شده است.

* تصویر متعلق است به گودرز بیدقی

هیچ نظری موجود نیست: