شنبه، آذر ۴

40 مغازه متعلق به شهروندان بهایی در همدان پلمپ شد


پلمپ بیش از ۴۰ مغازه متعلق به شهروندان بهائی در استان همدان
در ادامه آزار و اذیت شهروندان بهایی سراسر ایران، 40 مغازه متعلق به این شهروندان دراستان همدان،  و در شهرهای همدان، بهار و ملایرپلمپ شد. این پلمپهای گسترده  در 27 آبان ماه 91 و به بهانه " تخلف آیین نامه ای" صورت گرفته است.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، با گذشت بیش از یک هفته از بسته شدن این مغازه ها، و با وجود پرداخت مالیات و عوارض شهرداری، هنوز فک پلمپ نشده اند و مسئولین مربوطه از هر گونه پاسخگویی در این زمینه سرباز می زنند.
این یورشها در ادامه اختناق اقتصادی ای است که بر جامعه بهایی ایران  به خصوص پس از انقلاب اسلامی 57 سایه افکنده است و قصد دارد که این جامعه را از بعد اقتصادی فلج نماید. پس ازسالها فشار اقتصادی بر این شهروندان و واصل نشدن به مقصد خویش، دولت کوشیده است تا دامنه فشارها را هم از جهت شدت و هم مدت بگستراند.

بهاییان پس از انقلاب اسلامی از ورود به دانشگاه که خود زمینه ساز شغل آینده است محروم شدند. از مشاغل دولتی اخراج گردیدند و بسیاری از مشاغل آزادشان را نیز از کفشان گرفتند. مصادره اموال و دارایی ها و منازل از دیگر فشارهای اقتصادی  فردی ای است که جامعه بهایی ایران در این سالها بر خود دیده است. این آزارها جدا از غصب اموال عمومی جامعه بهایی شامل اماکن و ساختمانهای متعلق به جامعه بهایی ایران است.

در 5 سال اخیر موج فشارهای اقتصادی اوج بیشتری گرفته است و پلمپ مغازه ها و مقابله با مشاغل فردی و آزاد افراد به خصوص در سمنان و شیراز به وضوح دیده می شود.
عکستریبون زمانه
نظر دهید


نظر دهید

نظر دهید
نظر دهیدنظر دهید دوشنبه، آبان ۲۲

دستگیری کامران قیصر، شهروند بهایی ساکن کرج

در تاریخ یکشنبه 14 آبان مامورین اطلاعات ناحیه کرج، بدون ارائه حکم قضایی به محل کار کامران قیصردر فردیس کرج مراجعه کرده و با وجود عدم حضور وی در محل، اقدام به ضبط وسایل شخصی و بازداشت کارفرمای وی نمودند. در ضمن نامبرده را در 15 آبان ماه جهت بازجویی به دادسرای کرج احضار کردند. در روز بازجویی، این شهروند بهایی بازداشت شد ودو روز بعد در 17 آبان ماه مامورین امنیتی به همراه وی به منزلش رفته و با ایجاد رعب و وحشت اقدام به بازرسی منزل و نیز ضبط وسایل شخصی و مربوط به دیانت بهایی نمودند. پس از آن نیز به منزل پدر همسر وی  یورش برده و منزلشان را مورد بازرسی قرار دادند و مطابق معمول تصاویر و کتب مربوط به دیانت بهایی و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. 
تا کنون از محل نگهداری کامران قیصر و وضعیت جسمانی او اطلاعی در دست نیست.