شنبه، مهر ۱۸

سمینار فرق و مذاهب در مشهد


هر روز در گوشه ای از این مرز و بوم سمینارها یا جلساتی برگزار می شود. بعضی از آنها جای آنکه آگاهی مخاطبان را بیفزاید، جهالتشان را خواهد فزود یا ابری دیگر از توهم بر کدورت دلهایشان سایه خواهد افکند. یکی از این نمونه ها سمینارهایی ست که بر ضد آیین بهایی تشکیل می شو د.
در همین راستا جلسات نقد آراء و عقاید فرق و مذاهب از 16 مهر ماه در مدرسه علمیه آیت الله العظمی خویی مشهد برگزار خواهد شد.
در این سلسله جلسات حجـِّة الاسلام حسینی قزوینی، مروجی طبسی و توحیدی، بار دیگر به بحث و گفتگو درباره فرق و مذاهب خواهند پرداخت.
یکی از مذاهب مورد نظر که در این جلسات با عنوان" فرقه نما"! یاد شده ، آیین بهایی ست.
تا به حال تمام سمینارهایی با این عناوین کاملا یک سویه و تحریک برانگیز بر ضد دیانت بهایی تشکیل شده است و در بسیاری موارد مخاطبان خود را برای ایجاد آزار و فشار بر بهاییان تشویق می نمایند. از مثالهای بارز آن، دستگیریهای وسیع سمنان در آذر ماه سال گذشته، آتش زدن مغازه و اتوموبیل ها و یورشهای گسترده به منازل بهاییان مازندران ،پس از تشکیل سمینارهای این چنینی ست.

هیچ نظری موجود نیست: