پنجشنبه، آبان ۶

بازداشت وحید ایقانی از شهروندان بهایی تنکابن!


باز هم شهروند بهایی دیگری در تنکابن دستگیر شد. به فاصله دو روز بعد از دستگیری امید قادری در این شهرستان، وحید ایقانی در 24 مهر ماه 89 بازداشت شد.مامورین امنیتی تنکابن پس از هجوم به محل سکونت وی و بازرسی منزل، او را به بازداشتگاه موقت تنکابن برده و پس از بازجویی های مقدماتی، وی را به زندان ساری منتقل نمودند.
دستگیری و آزار بهاییان به خصوص در شهرهای کوچک به منظور ایجاد رعب و وحشت، منفعل نمودن پیروان این آیین و نیز خروج از ایران صورت می گیرد. پس از شکست پروژه دولت برای کوچ دادن اجباری بهاییان سمنان پس از آزارهای روز افزون در آن شهرستان، حال نوبت به استان مازندران رسیده است. غافل از آنکه این بلادیدگان، کام جانشان به این بیان شیرین است که *"...و از غرائب وقوعات این است که اعظم وسیلۀ صون و حمایت این حقیقت نورانیّت، هجوم اعداست و آلام و محن بی منتها، زجاج آن سراج اریاح است و سبب سلامت آن سفینه، شدّت امواج..."
برای آنان که قدرت بیداد را بر شرافت و ظلم را بر شجاعت غالب می بینند، دشوار است که باور کنند، هر کوبه ظلمی که بر در یک خانه بهایی می زنند، هر قفل بی عدالتی ای که بر دستان این شهروندان بی گناه می بندند و هر قهقهه تلخی که در بازجویی های غیر انسانی با این ایرانیان سر می دهند، سرها را به سوی این آیین برمی گرداند و گوش ها را برای شنیدن عقایدش آماده می کنند. صدایی که 160 سال است با دار و تیرباران و سوزاندن و دروغ بافی خاموش نشده است.
* از بیانات عبدالبها، معنای حدودی آن چنین است: و از عجایب اتفاقاتی که برای این آیین می افتد این است که (بر خلاف تصور مخالفانش)، بزرگترین وسیله حفظ و نگهداری این حقیقت، حمله کسانی ست که خود را دشمن آن می دانند و درد و رنج بی نهایت پیروانش، مایه روشنایی این چراغ (آیین) باد است(هجوم و آزار) و عامل حفظ و نگهداری این کشتی، تلاطم موج ها(بلایا و فشار).

هیچ نظری موجود نیست: