یکشنبه، مهر ۱۸

حکم زندان و تبعید و ممنوعیت شغلی حسین شایگان!

حکم حسین شایگان هم اعلام شد؛ مردی که برای دادرسی به دادگاه رفت و جای آنکه به دادش برسند و مغازه پلمپ شده اش را باز کنند، بیداد بر او روا داشتند و بی گناه دستگیرش کردند. بر اساس گزارش رهانا، این شهروند بهایی به یک سال حبس، در زندان گوهردشت، یک سال تبعید به شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان و نیز ممنوعیت شغلی محکوم شده است.

نامبرده پیش از این در 2 شهریور ماه به همراه وکیل خود در دادگاه دستگیر شد و چندی در زندان گوهر دشت به سر برد.
غیر از دستگیری و تبعید بی دلیل این شهروند بهایی، ممنوعیت شغلی این کاسب معروف اهل شاهین ویلا، نکاتی را روشن می سازد؛ اختناق اقتصادی بهاییان توسط دولت ایران. فشار اقتصادی بهاییان به یک سال و دو سال گذشته بر نمی گردد. بعد از انقلاب اسلامی انواع و اقسام قوانین برای محروم کردن بهاییان از پیشرفت های شغلی یا دست یابی به مشاغل بالای اجتماعی، گذرانده شد. در مواردی هم که قوانین مکتوبی دال بر اجرای تبعیض آمیز وجود نداشت، قانونهای نانوشته یا دو پهلو، راه را برای اجرای ظالمانه این بی عدالتی، باز کرد. بیدادی که هر روز دامنش را بیشتر می گسترد و ابعاد وسیعتری را زیر سایه خویش می گیرد.
از پلمپ مغازه و عدم تمدید جواز کار گرفته، تا پخش اعلامیه های صنفی بر ضد بهاییان در اصناف شغلی متفاوت، از تهدید کارفرمایان مسلمان برای اخراج کارمندان بهایی، تا پرس و جو از همسایگان و دروغ بافی درباره بهاییان درباره شغلشان، از بستن حساب و مصادره اموال و زمین تا وثیقه های سنگین برای آزادی های موقت، از محرومیت تحصیل دانشگاهی تا جلوگیری از گرفتن هر گونه شغل های دولتی و بسیاری از مشاغل آزاد. این ها تنها نمونه هایی از فشارهای اقتصادی است که بر جامعه بهایی ایران روا می شود.
و این بار حتی دادرسی و حق خواهی که حق هر ایرانی بنا بر قانون اساسی ست، با زندان و تبعید و مجازات مواجه می شود.

هیچ نظری موجود نیست: