سه‌شنبه، آبان ۱۸

روفیا بیدقی شهروند بهایی دستگیر شد! باز هم سمنان


عجب می گردد این چرخ گردون و هنوز، ظلم را از تن فرتوتش نمی تکاند. دختری که اولین قدمهایش را بر سنگهای سخت زندان گذارد و شروع به کشف زندگی کرد، 26 سال بعد بار دیگر میهمان این زندان سرزمینش می شود.
روفیا بیدقی شهروند بهایی اهل سمنان روز یک شنبه 16 آبان ماه به دست ماموران اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. نیروهای امنیتی سمنان در 10 صبح این روز، با معرفی خود به عنوان مامورین ستاد خبری سمنان وارد مغازه گودرز بیدقی، پدر روفیا بیدقی شدند و اقدام به بردن این دختر 27 ساله نمودند؛ بی آنکه علت دستگیری را به خانواده وی اعلام نمایند.
پیش از این گودرز بیدقی در اسفند ماه 88 توسط مامورین اطلاعات سمنان دستگیر و مغازه اش پلمپ شده بود و منزلش به طور کامل مورد تجسس قرار گرفته بود. این شهروند بهایی دو ماه در زندان سمنان به سر برد و به قید وثیقه و به طور موقت آزاد گردید. حال نیز دختر نامبرده بدون دلیل دستگیر می شود. از دو روز پیش تا کنون روفیا بیدقی یک بار با خانواده خود تماس گرفته است و به آنهااعلام داشته که حالش خوب است و وسایل مورد نیاز را برایش بیاورند.
شگفت آن است که مادر روفیا بیدقی، زمانی که او و خواهرش طفلی خردسال بودند، به علت اعتقادش زندانی شده بود و این دختر، 26 سال پیش در زندان، اولین تجربه های کودکانه اش را آموخت و چه کس باور می کرد بعد از گذشت 26 سال، پس از گذر یک نسل، هنوز انسانی را به علت عقیده اش به زندان بیفکنند، از تحصیل محروم کنند، بربایند،اموالش را مصادره کنند، نیمه شبان به منزلش یورش برند، خانه اش را ویران کنند، بی حرمتی و ناسزا گویند و حتی از پیکر بی جانش نیز نگذرند؟

هیچ نظری موجود نیست: