دوشنبه، آذر ۸

شروع محکومیت مسعود عطاییان و سامان ثابتی از شهروندان بهایی قائم شهرهنوز چند هفته از آزادی سیمین گرجی نگذشته است که دو نفر دیگر از اعضای جامعه بهاییان قائمشهر، مسعود عطائیان و سامان ثابتی بورخیلی به زندان فراخوانده شدند. آزار و اذیت بهاییان قائمشهر و استان مازندران با شدت به روند خود ادامه می‌دهد. تهدیدات، بازداشتهای مکرر و بی دلیل، زندان و تبعید بهاییان تبدیل به شیوه رایج برای ارعاب و سرکوب این جامعه ستمدیده شده است.

پنجه‌های شوم زندانهای استان مازندران، از همان اوان انقلاب سایه تهدید خود را بر سر خانواده‌های بهاییاین نواحی که از دیر باز قربانی تبعیضات حکومتی هستند گسترده است. در سال ۱۳۶۳ دوازده خانواده بهایی مورد هجوم شبانه سپاه قرار گرفتند که به بازداشت شش ماهه دوازده بهایی انجامید. مسعود عطائیان از جمله آن زندانیان بود.

در سال ۸۷ در هجومی دوباره به منزلش دستگیر و مدت ۲ ماه در بازداشت انفرادی اداره اطلاعات بود. در این مدت همسر وی نیز که برای پیگیری کار شوهرش به دفاتر قضايی مراجعه می‌کرد، مورد غضب واقع و چندی را به عنوان گروگان در بازداشت گذراند. دادگاه ساری در حکم اخیر خود مسعود عطائیان را به دلیل داشتن جزوات بهایی و تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت به ۱۰ ماه زندان محکوم کرده است.
*برای اطلاعات بیشتر درباره حوادث و آزارهای وارد بر بهاییان مازندران می توانید به این لینک مراجعه کنید: http://domjonbanak.blogspot.com/search?q=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86

هیچ نظری موجود نیست: