جمعه، فروردین ۱۹

بازداشت پیمان قیامی شهروند بهایی کرمانشاهدر ادامه بازداشت گسترده شهروندان بهایی در سراسر ایران، پیمان قیامی در کرمانشاه بازداشت شد. مامورین امنیتی این شهرستان در ساعت 8:30 صبحگاه روز 19 فروردین ماه پس از تفتیش منزل و ضبط کتب و سی دی های مربوط به آیین بهایی و نیز دو کیس کامپیوتری، اقدام به دستگیری این شهروند بهایی نمودند.

به گزارش خبرگزاری رهانا، این هجوم در شب قبل، صورت گرفت اما از آنجا که مامورین حکم بازداشت و بازرسی منزل را دردست نداشتند، پیمان قیامی از راه دادن ایشان به منزل خودداری کرد. نیروهای امنیتی کرمانشاه قصد داشته اند که در نیمه های شب، قفل منزل وی را شکسته و بدون حکم وارد منزل شوند و وی را همان وقت با خود ببرند ولی این کار را نکردند زیرا همسایه ها با شنیدن سر و صدا بیرون آمده، پرسیده بودند که مأمورین کیستند و چه می کنند و وقتی متوجه شده اند برای چه آمده اند، با اظهار تعجبِ همسایه ها از این طرز عملِ مأمورین و تقاضای قبلی آقای قیامی مبنی بر رجوع مأمورین در صبح، راضی شده اند که بروند و صبح برای بردن آقای قیامی مراجعه کنند که همینطور هم عمل نموده اند.
به همین دلیل دستگیری این شهروند بهایی در فردای 18 فروردین صورت پذیرفت. علت دستگیری وی، از سوی مامورین اطلاعات، پاسخگویی به برخی پرسش ها عنوان شده است.

هیچ نظری موجود نیست: