پنجشنبه، فروردین ۲۵

آزادی سه تن از شهروندان بهایی دستگیر شده به قید وثیقه

روز سه شنبه 23 فروردین ماه دو تن از شهروندان بهایی اهل همدان به نام های حمید جهانگیری و شجاع الدین جهانگیری و نیز پیمان قیامی از بهاییان کرمانشاه با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

هیچ نظری موجود نیست: