جمعه، آبان ۲۰

انور مسلمی هم روانه یک سال حبس


انور مسلمی هم در 19 آبان ماه روانه زندان ساری شد، برای گذراندن یک سال در پشت میله هایی از جنس آهن و بیداد.
سه سال از اولین بازداشتش می گذرد در دوم آذر ماه 1387 زمانیکه مامورین امنیتی ساری خانه او وسهیلا مطلبی یکی دیگر از بهاییان ساری را بازرسی کردند و آنها را همراه خود بردند و پس ازچندی به قید وثیقه آزاد شد. در 17 خرداد ماه باردیگر وی را دستگیر کردند و دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام او را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
در این دادنامه انور مسلمی به اتهام بی اساس "عضویت در جمعیتهای معارض کشور یا تبلیغ علیه نظام" به تحمل یک سال حبس بااحتساب ایام بازداشت سال گذشته محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه "جزوات آموزشی، سی دی، نوار و کتابچه های " مربوط به آیین بهایی موجود در منزل انور مسلمی و با توجه به بیان صادقانه او مبنی بر اعتقاد به دیانت بهایی و اجرای اصول اعتقادی خود، او را متهم به " تبلیغ علیه نظام" نموده است.
ناگفته پیداست که مقصود از تبلیغ علیه نظام چیست!

هیچ نظری موجود نیست: