پنجشنبه، دی ۲۹

آغاز محکومیت 4 ساله فواد خانجانی، شهروند بهایی تهرانفواد تنها 21 سال دارد یا کمی بیش و زمانی که از پشت آن میله های سرد بیداد به این سوی آید، 25 ساله خواهد بود. اما این اولین ظلمی نیست که دولت ایران براین جوان بهایی روا داشته است، پیشتر او را از تحصیل در سرزمینش به خاطر عقاید دینی اش بازداشته اند.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، فواد خانجانی در روز 28 دی ماه 90 برای گذراندن محکومیت 4 ساله اش، خود را به زندان اوین تهران معرفی کرد و مستقیما به بند 350 منتقل شد. فواد خانجانی در 7 اردیبهشت ماه 1389 و به بهانه حوادث پس از عاشورای 88 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و پس از چندی به قید وثیقه آزاد گردید. دادنامه ای که در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه تنظیم شده بود، وی را به اتهامات بی اساس "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور" و "مشارکت در اخلال و نظم عمومی" به چهار سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید نمود.

هیچ نظری موجود نیست: