دوشنبه، آبان ۲۲

دستگیری کامران قیصر، شهروند بهایی ساکن کرج

در تاریخ یکشنبه 14 آبان مامورین اطلاعات ناحیه کرج، بدون ارائه حکم قضایی به محل کار کامران قیصردر فردیس کرج مراجعه کرده و با وجود عدم حضور وی در محل، اقدام به ضبط وسایل شخصی و بازداشت کارفرمای وی نمودند. در ضمن نامبرده را در 15 آبان ماه جهت بازجویی به دادسرای کرج احضار کردند. در روز بازجویی، این شهروند بهایی بازداشت شد ودو روز بعد در 17 آبان ماه مامورین امنیتی به همراه وی به منزلش رفته و با ایجاد رعب و وحشت اقدام به بازرسی منزل و نیز ضبط وسایل شخصی و مربوط به دیانت بهایی نمودند. پس از آن نیز به منزل پدر همسر وی  یورش برده و منزلشان را مورد بازرسی قرار دادند و مطابق معمول تصاویر و کتب مربوط به دیانت بهایی و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. 
تا کنون از محل نگهداری کامران قیصر و وضعیت جسمانی او اطلاعی در دست نیست.

هیچ نظری موجود نیست: