پنجشنبه، آبان ۴

3 سال حبس برای پیرمرد 85 ساله بهایی در بیرجندخردسال و سالخورده نمی شناسد؛ جنوب و شمال و شهر و روستا هم همینطور؛ زمانی که می وزد همه چیز را در می شکند این تندباد بیداد؛ حتی محمد حسین نخعی 85 ساله را نیز بی نصیب نمی گذارد. این شهروند بهایی روستای خوسف به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به گذراندن 3 سال حبس محکوم شده است.
محمد حسین نخعی در اردیبهشت ماه سال 91 در بیرجند توسط نیروهای امنیتی این شهرستان دستگیر و به زندان بیرجند منتقل شد. وی از آن زمان تا کنون در حبس به سر می برد و با اعلام حکم 3 سال حبس تعزیری توسط دادگاه انقلاب بیرجند، در حال گذران محکومیتش است. او پیشتر در دهه شصت به اتهام مشابه اعتقاد به دیانت بهایی، 5 سال در زندان شهرستان گنبد، به سر برده است. 
این در حالی ست که حکومت ایران، مدعی ست که اقلیتهای دینی ایران در نهایت آزادی به سر می برند و از تمام حقوق خویش برخوردارند. بهاییان بزرگترین اقلیت دینی ایران را تشکیل می دهند و از حقوق شهروندی خود بی بهره اند. اتهامی با عنوان " عضویت در جامعه بهایی" خط بطلان پررنگی ست بر تمام ادعاهای دروغین ایران که "هیچ فردی به علت اعتقاد دینی اش بازداشت نمی شود و از حقوقش محروم نمی گردد".هیچ نظری موجود نیست: