پنجشنبه، بهمن ۱۷

استشمام بوی علفزارهای آزادی قدغن!


در حالیکه خبرها حاکی از آن بود که روز سه شنبه 15 بهمن چهار خانم دستگیر شده قائم شهری به قید ضمانت آزاد شده اند، بار دیگر قائم شهر هدف تیر دشمنی و هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت. روز سه شنبه 15 بهمن ماه ، نیروهای اطلاعات به منزل سامان ثابتی ، از خادمین قائم شهر، هجوم برده و اقدام به تفتیش منزل و بردن کامپیوتر، عکسها و سی دی های مربوط به دیانت بهایی نمودند . سامان ثابتی در همان روز دستگیر نشد ولی چهارشنبه 16 بهمن ماه به اطلاعات ساری احضار شد که پس از حضور، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و به زندان ساری منتقل شده است.

هیچ نظری موجود نیست: