چهارشنبه، بهمن ۲۳

تیرتهدید بر روان یک دانشجوی بهایی

در روز 25 دی ماه مهرویه دهقانی، دانشجوی بهایی نجف آباد اصفهان برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. این در حالی ست که پیش از این نیزچندین بارتوسط مامورین اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته بود. هنگامی که مامورین برای احضار او به دفتر اطلاعات با وی تماس گرفتند اعلام داشت که باید به تهران مراجعت کند و زمانی که به نجف آباد بازگردد برای بازجویی حاضر خواهد شد.
زمانی که مهرویه دهقانی در ساعت 4 صبح 25 دی ماه به به ترمینال اتوبوس می رسد احساس می کند فردی ناشناس او را تعقیب می کند و ناگهان چمدان را از دستش می قاپد و او را مجبور می کند داخل ماشینی شود که یک مامور زن نیز در آن حضور داشته است.آنها حدود یک ساعت با ماشین می روند تا آنکه به دفتر محلی وزارت اطلاعات می رسند. در این محل تلفن همراه وی ضبط شده وچمدانش نیز مورد بازرسی قرار می گیردو چندین مامور وی را مورد بازپرسی قرار می دهند.در طی بازجویی از وی خواسته می شود تعهد دهد و بیانیه ای را امضا کند که در آن درج شده، "از این پس اجازه هیچ فعالیتی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ بهاییت ندارد.". در ضمن ماموین به وی هشدار دادند که اگر به فعالیتهای مربوط به آیین بهایی ادامه دهد، هیچ مسئولیتی در برابر آنچه برای او پیش خواهد آمد نخواهند داشت و آنگاه او را مرخص می کنند.

هیچ نظری موجود نیست: