یکشنبه، دی ۲۰

22 دی ماه محاکمه یاران ایران!


دقیقه ها سنگین و کشدار ، لنگان و نالان پیش می روند تا بلکه آفتاب انصافی از پس تاریکی ظلم به درآید و هنوز............
فردا 22 دی ماه 7 مدیر جامعه بهایی ایران محاکمه خواهند شد. 20 ماه از روز دستگیری آنها در صبحدم یک روز اردیبهشتی می گذرد و آنها دو بهار و پاییز را در پس میله های سرد اوین سپری کرده اند. این اول بار نیست که دولت ایران اقدام به برگزاری دادگاه می نماید پیش از این نیز دادگاه این 7 نفر به دلایلی نامعلوم به تعویق افتاده است.
فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیز فهم 7 نفری بودند که مدیریت جامعه بهاییان ایران را برعهده داشتند. بازداشت این افراد تنها به علت اینکه نماینده ای از این جامعه بودند صورت گرفته است؛ اما پس از دستگیری، اتهامات بی اساسی را بر پرونده ایشان افزودند.
" جاسوسی برای اسرائیل"، "توهین به مقدسات" و "تبلیغ علیه نظام" از موارد اتهام ایشان یاد شده است؛ البته تا کنون دادگاهی رسمی برای اثبات اتهامات ایشان تشکیل نشده و هیچ سند و شاهدی دال بر این ادعاهای نادرست ارائه نگشته است.

تمام تلاش دولت ایران برای تشدید آزار بهاییان این سرزمین، این است که ایشان را فرقه ای سیاسی جلوه گر کند و به عنوان گروهی مرموز و خرابکار معرفی نماید اما بهاییان، هم بنا بر اعتقادات مذهبی خود و هم تاریخ 160 ساله خود از گردن گرفتن این تهمتها بری هستند.
اگر در دیانت اسلام تقیه رواست و دروغ مصلحتی جایز، اما بهاییان هیچ یک از این دو را مجاز نمی دانند؛ زیرا صداقت یکی از محوری ترین اصولشان است و در ضمن نگرانی از ارتداد و حکم اعدام از سوی باور خویش را نیز ندارند تا از ترس، بر اعتقاد خود باقی بمانند.
تاریخ 160 ساله بهایی مملو از آزار و فشار و خشونتهایی ست که از سوی حکومت، علمای مذهبی یا مردمان تحریک و اجیر شده صورت گرفته، اما هیچگاه بهاییان به مقابله به مثل بر نخواسته اند .
پس از انتخابات خرداد 88 چهره واقعی افرادی که تهمت جاسوسی بر بهاییان می زدند بیشتر نمایان شد. این افراد هر تفکر مبتنی بر دموکراسی، آزادی، قانون خواهی و اصلاح طلبی را عاریه ای از بیگانه قلمداد کردند و بر مردم شریف ایران برچسب "جاسوسی" و "عمال بیگانه" زدند. دیگر نیازی به رد و پاسخ گویی به اتهامات ایشان نیست.
به هر حال فردا سپیده خواهد زد و بار دیگر عدالت دولت ایران در محکمه عدل الهی و در برابرایرانیان روشن ضمیر سنجیده خواهد شد!

هیچ نظری موجود نیست: