یکشنبه، دی ۱۳

نمایش جدید دولت ایران! دستگیری های گسترده بهاییان تهران

صبح یکشنبه 13 دی ماه نیروهای امنیتی اقدام به بازداشتهای گسترده 13 تن از بهاییان در تهران نمودند.
بابک مبشر،لوا خانجانی( مبشر)، آرتین غضنفری، ژینوس سبحانی( غضنفری)، نسیم بیگلری، پیام فناییان، زاوش شادمهر، ابراهیم شادمهر، فرید روحانی، احمد روحانی، نگار ثابت،منا هویدایی( میثاقی)، نیکاو هویدایی توسط این مامورین دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.
در این میان بابک مبشر شب قبل در 12 دی ماه به وسیله ماموران اطلاعات بازداشت شد و همسرش لوا خانجانی(نوه جمال الدین خانجانی یکی ازیاران ایران که نزدیک به 20 ماه با شرایط توان فرسا و بدون حکم در اوین به سر می برد) صبح روز 13 دی ماه به همراه 12 بهایی دیگر، احضار و روانه زندان اوین گردید.
طی همان روز3 نفر از ایشان به نامهای نگار ثابت، مونا میثاقی و نسیم بیگلری آزاد شده و 10 نفر از آنان به زندان اوین منتقل شدند. هنوز از علت دستگیری این افراد اطلاعی در دست نیست.
پس از آشوبهای روز عاشورا، رسانه های طرفدار دولت، بهاییان را به نقش داشتن در آشوبهای پس از انتخابات و به خصوص روز عاشورا متهم کردند.
به نظر می رسد دولت ایران، در حال طراحی سناریوی از پیش طراحی شده ایست تا موج جدیدی از آزار بر بهاییان ایران را بیاغازد.
پیش از این در روز 12 دی ماه سایت خبری " جوان آنلاین"، بهاییان تهران را یکی از عوامل پشت پرده اغتشاشات عاشورا معرفی نمود و در نهایت تعجب ، فعالیت اقتصادی تعدادی از بهاییان در زمینه محصولات اپتیک، لنز، عینک و میکروسکوپ را کمک اقتصادی به حوادث عاشورا معرفی کرد.
عجب آنست که این سایت و برخی دیگر از رسانه های دروغ باف و تهمت پراکن، چنین عنوان می کنند که هزینه های تبلیغاتی اعتراضات دهم محرم، از تجار صنعت عینک فروشی پاساژی واقع در خیابان جمهوری که تعدادی از آنها بهایی هستند، تامین می شود.
این جو سازی ها با تصویری از زنی محجبه که پرچمی در دست گرفته بود به اوج خود رسید. بر روی این پلاکارت نوشته شده بود:" موسوی بهایی اعدام باید گردد!"
تمام این فضاها در حالی ایجاد می شود که کمتر از 10 روز دیگر مدیر جامعه بهایی ایران محاکمه خواهند شد. این 7 نفر که بیش از 20 ماه در شرایط غیر عادی و سخت در پشت میله های اوین به سر برده اند بعد از بارها لغو محاکمه، در 22 دی ماه در دادگاه حاضر خواهند شد.
به نظر می رسد دستگیری های گسترده 13 دی ماه سال جاری یکی از نمایشهای دروغ پردازانه دولت برای توجیه فشارهای روز افزون بر شهروندان بهایی ست.

* تصاویر از راست به چپ بالا:
زاوش شادمهر- پیام فناییان- آرتین غضنفری- نیکاو هویدایی- بابک مبشر- لوا خانجانی( مبشر)
پایین از راست به چپ: ابراهیم شادمهر- ژینوس سبحانی(غضنفری)

هیچ نظری موجود نیست: