جمعه، دی ۲۵

آزادی در ساری!

در پی دستگیری 4 تن از شهروندان بهایی در ساری، 2 نفر از ایشان به نامهای سها زمانی و سمیرا سمیعی به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
این 2 خانم در 24 و 28 آذر 88 دستگیر شده بودند و در 7 دی ماه به قید وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان رها شدند.

هیچ نظری موجود نیست: