چهارشنبه، خرداد ۱۲

احضار مشتاق سمندری به دادسرای بابل!


در ادامه ایجاد ناامنی و آزار بر شهروندان بهایی مازندران، مشتاق سمندری به دادسرای بابل احضار شد.
نامبرده از سوی دادسرای بابل احضاریه ای را دریافت نموده است که وی را ملزم می سازد به آن محل، حضور یابد و اگر در موعد معین حاضر نشود، بنا بر ادعای احضاریه، رای دادگاه به صورت غیابی صادر خواهد شد.
این در حالیست که نامبرده پیش از این نیز از سوی اداره اطلاعات بابل احضار و مورد بازجویی، قرار گرفته است.
در ضمن، برادر او، مشفق سمندری، نیز در حال حاضر در زندان بابل در حال گذراندن 6 ماه حکم خود است.

هیچ نظری موجود نیست: