یکشنبه، خرداد ۱۶

دستگیری شهروند بهایی قائم شهری


بر در ها می کوبند، همه چیز را زیر و رو می کنند و آنچه از ایشان به یادگار می ماند غارت است و گرد و غبار و خانه ای مشوش و بستگانی نگران.

بار دیگر در روز دوشنبه 10 خرداد ماه، نیروهای امنیتی قائم شهر، به منزل فخرالدین صمیمی یورش برده و اقدام به تفتیش محل زندگی و بازداشت وی نمودند.در این هجوم صبحگاهی تمام کتب، سی دی ها و عکسهای مرتبط با آیین بهایی ضبط گردید.
در پیگیریی که از سوی خانواده فخرالدین صمصیمی صورت گرفت، مسئولین اعلام داشتند که علت دستگیری وی شکایت خصوصی یکی از اهالی سواد کوه است. پرونده وی در سوادکوه تشکیل شده اما به قائم شهر فرستاده شده است.
قابل ذکر است که "شاکی خصوصی" تنها سرپوشی برای دستگیری های فراگیر بهاییان است. علت اصلی دستگیری ابراز عقیده و بیان حقیقی باورهایشان است که دولت ایران سعی می کند با عناوینی با بار معنایی منفی نظیر" اقدام علیه امنیت ملی"، " اقدام علیه نظام" و "توهین به مقدسات" آن را متهم کند.

هیچ نظری موجود نیست: