سه‌شنبه، تیر ۱

هجوم به منزل سارا محبوبی از شهروندان بهایی ساری


بر درها می کوبند و پاسخشان به پرسش صاحبخانه جز دروغی آشنا چیزی نیست:"ما کارمند بانک هستیم"
بعد از ظهر روز 29 خرداد 89 درِ منزل خانواده محبوبی به صدا درآمد. مامورین امنیتی که مانند گذشته خود را به گونه ای دیگر معرفی می کردند با نام "مامور بانک" وارد خانه این شهروند بهایی می شوند.
ورود این افراد به واسطه نشان دادن حکم جلب سارا محبوبی صورت می گیرد اما از آنجا که نامبرده در خارج از ساری به سر می بُرد، تمام خانه را زیر و رو نموده و اقدام به بردن کتب، سی دی ها و تصاویر مربوط به آیین بهایی، کامپیوتر شخصی، یک کامپیوتر امانتی در خانه و سی دی های خانوادگی می کنند. این مامورین اطلاعات، خانواده محبوبی را تهدید می نمایند که به محض بازگشت سارا به ساری باید خود را به وزارت اطلاعات این شهرستان، معرفی نماید.
سارا محبوبی از دانشجویان بهایی ساری بوده که به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه تحصیلات خود محروم ماند و بنابراین به جمع حق تحصیل بهاییان پیوست تا از حق ابتدایی خود و هزاران جوان بهایی که تنها به دلیل عقایدشان از تحصیل در دانشگاه محروم می مانند، سخن گوید.
از آنجا که دولت ایران در برابر ضایع نمودن این حق بهاییان ایران در زادگاهشان، پاسخی جز سکوت یا دروغ پردازی و سفسطه ندارد، حساسیت شدیدی نیز در برابر فشارهای جهانی در این مورد حس می کند. استفاده از جملات گنگ و بی مصداق محمد جواد لاریجانی در ارتباط با شرایط بهاییان در ایران از آشکارترین جملات دولت ایران در این موضوع است .

هیچ نظری موجود نیست: