دوشنبه، مرداد ۱۸

حکم های ناعادلانه پشت سر هم! انتقال چند نفر از یاران ایران به زندان رجایی شهر کرج

هنوز امضای حکم ناعادلانه 20 سال حبس برای یاران ایران، خشک نشده بود، که خبر از انتقال ایشان به زندان رجایی شهر منتشر گردید. 5 عضو مرد این گروه به این زندان غیر استاندارد که تبعید گاه زندانیان سیاسی ست، منتقل شده اند؛ اما هنوز از وضعیت محل نگهداری مهوش شهریاری (ثابت) و فریبا کمال آبادی( طائفی) اطلاعی در دست نیست.

هیچ نظری موجود نیست: