جمعه، شهریور ۵

بازداشت در دادگاه! دستگیری حسین شایگان


اختناق اقتصادی دولت بر بهاییان این بار رنگ دیگری به خود گرفت. پلمپ مغازه و عدم جواز کسب کافی نبود، بازداشت هم به آن اضافه شد. به گزارش خبرگزاری رهانا، روز سه شنبه 2 شهریور ماه، حسین شایگان از کسبه های بهایی سرشناس ناحیه شاهین ویلا به همراه وکیل خود و در دادگاه بازداشت شد.
شگفت آن است که منزل وی پیش از این در بهمن ماه 88 مورد یورش و تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. نیروهای اطلاعات بار دیگر بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ دلیلی اقدام به پلمپ مغازه نامبرده نمودند و دادگاه روز 2 شهریور ماه قرار بود به جهت ارائه سند مغازه برگزار شود تا پلمپ غیر قانونی مغازه رفع گردد اما به جای گشایش، اسارت نصیب صاحب مغازه شد.
آنچه عجیب تر می نماید آنکه در دادگاه که محل دادرسی و رفع شکایات شهروندان ایرانی ست، بیداد صورت می گیرد و جای آنکه گرهی که از سوی وزارت اطلاعات بسته شده به دستان دادگاه باز شود، گره دیگری بر آن بسته می شود. این برخوردها نشان می دهد که تا چه حد دادگاههای کشور وابسته و به دور از انصاف قضایی عمل می کنند و بر خلاف ادعای مسئولین کشور مبنی بر مستقل بودن قوه قضائیه، ارتباط مستحکمی میان نیروهای امنیتی و قوه قضاییه وجود دارد.

هیچ نظری موجود نیست: