چهارشنبه، مرداد ۲۰

مراسم درگذشت عدالت

د.ج

عدالت که این روزها به هر مناسبتی گردن زده می شود، جای مرغ را گرفته چه در عزا و چه در شادی سرش را بیخ تا بیخ می برند، ولی از آنجا که عدالت جان سخت است و هزار سر ، باز هم برای دهن کجی بر سفاکان تاریخ خود را نشان می دهد و اینبار هم میهنان بهایی ما مراسم یادبودی برای درگذشت عدالت برپا کرده اند این هم وطنان عزیز از جمله گروهی هستند که این یادبود را بارها و بارها برگزار کرده اند و اینبار برای حکم پر از ناجوانمردی، بار دیگر این مراسم را بر پا می دارند هفت نفر از بهاییان (خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توكلى و آقاى وحيد تيزفهم.) که اداره جامعه بهایی را بر عهده دارند هرکدام به بیست سال زندان محکوم شده اندو آنها را به زندان رجایی شهر منتقل کرده اند و این نشان می دهد که یکبار دیگر عدل علی گردن زده شده است.
مکان: تمام ایران
زمان: تمام ساعات شبانه روز تا تغییر این حکم
مدعوین ویژه: کسانی که به نام علی ، عدلش را گردن می زنند باشد که با حضور در این مراسم اندکی از وجدان ب ه خواب رفته شان بیدار شود

هیچ نظری موجود نیست: