شنبه، آذر ۱۳

دستگیری دو شهروند بهایی در رامسردر ادامه موج دستگیری های گسترده بهاییان به خصوص در استان مازندران، دوشهروند بهایی دیگر دستگیر شدند.
بنا بر گزارش خبرگزاری رهانا، مجید آقا صفری و سراج کیان در روزدوشنبه اول آذر ماه 89 و در حین حضور در مراسم مذهبی بهایی دستگیر شدند. مامورین امنیتی شهرستان رامسر، به منزلی که این مراسم (*ضیافت نوزده روزه) برگزار شده بود هجوم بردند و دو نفر از ایشان را به همراه خود بردند.

این اول بار نیست که مامورین اطلاعات مازندران به مراسم مذهبی بهاییان هجوم می آورند.
سال گذشته در آذر ماه 88، به دو ضیافت بهاییان تنکابن هجوم برده شد و ضمن ایجاد ارعاب و ترساندن حاضران، دو نفر دستگیر شدند. حمله بعدی در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت. در آن روز تعدادی مامور امنیتی همراه با سلاح گرم به جشن بهاییان بهنمیر از توابع بابلسر مازندران یورش بردند و ضمن هراساندن شرکت کنندگان، از مراسم فیلم برداری کردندند و آنها را ملزم نمودند که برگه های پرسشنامه ای را پر کنند. در ضمن چند روز بعد دو تن از حاضرین آن جمع دستگیر و بازداشت شدند.
ماه گذشته نیز در 12 آبان 89، مامورین اطلاعات چالوس، نور و ساری به ضیافت بهاییان شهرستان نور یورش بردند، دو نفر را دستگیر کردند و حاضرین را مجبور به نوشتن پشت نویسی و گزارش کامل از مشخصات بستگان درجه یک خود نمودند.
به هر حال این چهارمین حمله سازمان یافته ای ست که در یک سال اخیر به مراسم مذهبی بهاییان می شود.مراسمی که به گفته خود مسئولین کشور برای هر دین و مذهبی آزاد است.
بی گمان، پس از دستگیری 7 مدیر جامعه بهایی در سال 87 و تعطیلی کامل تشکیلات بهایی در اسفند ماه همان سال، دولت ایران قصد فشار آوردن مضاعف بر تک تک بهاییان ایران را دارد. این روش های خشونت آمیز دولت ایران که جامعه بهایی ایران دیریست با آن آشناست و از ابتدای پیدایشش لحظه ای از گزند آن در امان نبوده، تا به حال نتوانسته این جامعه را از پویایی و حیات و سرزندگی بازدارد؛ چیزی که مسئولین در پی آن هستند. مجبور به ترک وطن کردن از طریق فشار و اختناق اقتصادی، آتش زدن مغازه و منزل و مصادره زمین و بستن حسابهای بانکی، ایجاد رعب و وحشت به وسیله دستگیری و هجوم به منازل و مراسم، محرومیت از حقوق ابتدایی اجتماعی مانند تحصیل در دانشگاه و مشاغل دولتی و بسیار مشاغل دیگر، تنگ نمودن عرصه فعالیت های ایشان و تدوین برنامه هایی برای بدبین نمودن سایر شهروندان ایرانی از جمله فعالیت هایی ست که دولت ایران به خصوص در سال اخیر در ارتباط با این اقلیت مذهبی ایرانی انجام می دهد.

** ضیافت نوزده روزه یکی از گردهمایی بهاییان است که هر نوزده روز یک بار برگزار می شود. در این تجمع سه بخش عمده وجود دارد: بخش "روحانی" مخصوص خواندن دعا و مناجات و تفکر بر معانی آن، بخش "اداری" مربوط به مشورت درباره مسائل جامعه بهایی و پیشنهاداتی برای بهبود و رفع مشکلات و نیز پیشرفت روحانی و اجتماعی بهاییان و سایر مردم می شود. در نهایت بخش " اجتماعی "ست که با هدف عمده الفت و محبت و تحکیم ارتباط بین اعضای جامعه بهایی صورت می گیرد. ضیافت شامل همه اعضای جامعه بهایی می گردد و در آن فرصتی برای انتخاب مسئولین جامعه بهایی در سطح محلی وجود دارد. اما پس از انقلاب 57 ، تمام محافل انتخابی بهایی تعطیل گردید و در نتیجه این کارکرد ضیافت در ایران از دست رفت .بهاییان در 30 سال گذشته محلی برای برپایی مراسم خود نداشته اند زیرا که تمام اماکن آنان توسط دولت غصب گردید؛ بنابراین جلسات دعا، مشورت یا ضیافت را در منزل خود و با تعداد محدود برگزار می کنند.

هیچ نظری موجود نیست: