چهارشنبه، دی ۱

بازرسی مغازه چنگیز درخشانیان از بهاییان قائم شهر

در ادامه هجوم و وحشت افزایی نیروهای امنیتی در استان مازندران، مغازه حسین درخشانیان از بهاییان ساکن قائم شهر، در 30 آذر ماه مورد تفتیش قرار گرفت. این یورش در حالی صورت گرفت که نامبرده نیز به اداره اطلاعات قائم شهر احضار شده است.

هیچ نظری موجود نیست: