چهارشنبه، دی ۱

بازداشت رویا قنبری و فتانه نوری


سر آن ندارد انگار که توفان ظلم در استان مازندران، دمی آرام گیرد. دو هفته پیش دستگیری پسر خانواده، دیروز، تفتیش منزل و بی حرمتی و امروز هم دستگیری دختر.
دوشنبه 29 آذر ماه 89، ماموران اطلاعات ساری، رویا قنبری از شهروندان بهایی این شهرستان را بدون هیچ حکم رسمی قضایی دستگیر کردند.
این در حالی ست که روز گذشته در 28 آذر، منزل خانواده قنبری مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و به نامبرده به طور شفاهی گفته شده بود خود را به اداره اطلاعات معرفی کند تا به تعدادی از سوالات پاسخ دهد. صبح روز دستگیری، با خانواده قنبری از طرف اطلاعات ساری تماس گرفته شد و از رویا قنبری خواسته شد تا برای تحویل لباس های برادرش،امید قنبری که اینک در زندان ساری ست مراجعه کند. همسر امید، فتانه نوری لباس ها را برای همسرش به اداره اطلاعات برد اما مامورین به وی اظهار داشتند با تو کاری نداریم باید رویا قنبری خود را تحویل دهد؛ وقتی دختر خانواده، به اطلاعات ساری مراجعه کرد، وی را دستگیر کردند و طی تماسی تلفنی به خانواده اش اطلاع دادند که او بازداشت است.
دو روز از دستگیری رویا نگذشته است که در روز گذشته اول دی ماه، همسر امید قنبری، فتانه نوری نیز دستگیر شد. وی پیش از این نیز بارها مورد بازجویی از سوی اداره اطلاعات ساری قرار گرفته بود و با اینکه خود مسلمان است، به علت اعتقاد مذهبی همسرش از شغل خویش در اداره اصناف اخراج شد. اینک پس از گذشت دوهفته از دستگیری همسرش ، او را نیز دستگیر کردند.
این ظلم در شرایطی صورت می گیرد که پدر و مادر این خواهر و برادر و در شرایط بدی به سر می برند.
از کسی پوشیده نیست که این آتش ظلم چگونه در خرمن ایرانیان اوفتاده و لاقل 30 سال از زندگی بهاییان این مرز و بوم را در آتش بلایش سوزانده. همانطور که پدر امید قنبری در نامه اش نگاشته، هرگز نمی اندیشید وقتی 30 سال پیش به علت "اعتقاد به آیین بهایی"، از شغل خود اخراج شد، امروز پسرش و دختر و عروسشان به همین علت زندان شوند. این آزار و اذیت به خصوص در سال جاری دامان بهاییان مازندران را گرفته و به انواع و اقسام شکلها خود را می نمایاند.

هیچ نظری موجود نیست: