دوشنبه، فروردین ۱

دستگیری نادر کسایی از شهروندان بهایی سمنان


در ادامه دستگیری های گسترده بهاییان سمنان در اسفند ماه 89، نادر کسایی بازداشت شد. در 26 اسفند ماه 89، نیروهای امنیتی، این شهروند بهایی را دستگیر نموده و برای بازجویی به اداره اطلاعات سمنان بردند.
پیشتر، در 21 اسفند ماه، چهار شهروند بهایی ساکن این شهرستان به نامهای زهره نیک آئین (تبیانیان)، الهام روزبهی(متعارفی)، ترانه ترابی (احسانی) و پویا تبیانیان پس از تفتیش منزلشان و ضبط کامپیوتر، کتب و مدارکشان دستگیر شدند. سه روز بعد، ژینوس نورانی از دیگر بهاییان سمنان توسط مامورین اطلاعات سمنان دستگیر شد و در نتیجه، با یورش اخیر نیروهای امنیتی، تا کنون 6 شهروند بهایی به زندان این شهر منتقل شده اند. این افراد تاکنون یک بار با خانواده خود تماس گرفته و خبر سلامتی خود را اطلاع داده اند.

هیچ نظری موجود نیست: