یکشنبه، مرداد ۹

احضار و بازجویی تعدادی از کاسبان بهایی شیراز


در ادامه روند آزار شهروندان بهایی در سراسر ایران، تعدادی از کسبه های بهایی در شیراز به ستاد خبری اماکن این شهرستان احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری رهانا، در این بازجوها سوالات بسیاری در ارتباط با زندگی خصوصی خود و اعضای خانواده ایشان و نیز میزان درآمد ایشان و نیز تبلیغ آیین بهایی سوالاتی از ایشان شده است.

احضار دسته جمعی بهاییان در گوشه و کنار ایران، به خصوص از خرداد ماه 90 شدت بیشتری به خود گرفته است. احضار و بازجویی بهاییان سنندج و همدان و نیز فراخواندن تعدادی از شهروندان بهایی مرتبط با دانشگاه علمی بهاییان در تهران، میاندوآب، شیراز و کرج، مواردی از سیاست های جدید دولت ایران برای ارعاب و به وحشت انداختن بهاییان ایران است.

هیچ نظری موجود نیست: