یکشنبه، مرداد ۹

آغاز دوران محکومیت سماءنورانی


سماء نورانی شهروند بهایی اهل شیراز، دوران یک ساله محکومیت خود را در روز یکشنبه 9 مرداد .ماه آغاز کرد
میزبان امسال این جوان محروم از تحصیل، بند 350 زندان اوین است. وی که پیشتر مشغول تحصیل در دانشگاه آنلاین سهند تبریز در رشته مهندسی پزشکی بود، به همراه دو تن دیگر از دوستان بهاییش و به علت اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه اخراج گردید. بازداشت وی در 12 اسفند ماه 1388 به همراه نوید خانجانی و ایقان شهیدی، بیداد آشکار دیگری بر این شهروند بهایی بود. سماء تا اردیبهشت ماه 1389 در بنده دو الف سپاه در زندان اوین تهران تحت بازجویی و حبس انفرادی قرار گرفت و پس از آن به قید وثیقه به طور موقت آزاد گردید.
دادگاه برگزار شده، وی را به اتهام "تبلیغ علیه نظام" از طریق عضویت در جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، به یک سال حبس محکوم کرد.
جمعیت تبعیض تحصیلی توسط تعدادی از دانشجویان محروم و برای دفاع از حقوق از دست رفته و از میان بردن مرز تبعیض در آموزش و پرورش ایران تاسیس شده بود. سماء نورانی نیز نه تنها به علت باور دینیش از دانشگاه اخراج شد، بلکه پیگیری قانونی این تبعیض نیز، با میله وزندانبان، پاسخ داده شد.

هیچ نظری موجود نیست: