یکشنبه، مرداد ۲۳

کفن و دفن اسلامی یک درگذشته بهایی در تبریز


تخریب گورستان های بهاییان و نیز عدم جواز کفن درگذشتگان بهایی، از موارد شایع برخورد دولت با بهاییان این مرز و بوم است اما نمونه ای دیگر به شیوه ای جدید تر را می توان به آنها افزود.
به گزارش سرویس خبری جامعه بهایی، در پی درگذشت فاطمه سلطان زائری در تبریز در اوایل مرداد ماه 90، مسئولین شهرستان تبریز، اجازه دفن وی را از خانواده اش دریغ داشتند و در عوض وی را بدون تابوت* و با مراسم کفن و دفن اسلامی به خاک سپردند. دیان اعلایی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل بیان می کند که:«برای هر کسی که فرهنگ خاورمیانه را درک می کند، فکر این که حکومت خانواده ای را مجبور کند عزیز خود را مطابق مناسک یک دین دیگر دفن کنند، غیر قابل قبول است.»
مقامات تبریز به خانواده این زن بهایی اعلان داشتند که اجازه نمی دهند او در گورستان بهاییان و نیز به شیوه بهایی دفن شود و بدون اجازه خانواده اش او را به شیوه اسلامی دفن کردند. در ضمن، اجازه حضور هیچ یک از بستگان خانم زائری به جز شوهر وی در مراسم خاکسپاریش داده نشد.

* بهاییان درگذشته خود را ابتدا در کفن پیچیده و آنگاه برای خاک سپاری در تابوت قرار می دهند.علت احترام به جسد فرد این است که این پیکر زمانی تجلی گاه روح انسانی بوده است و از این رو شایان احترام و اعزاز است.

هیچ نظری موجود نیست: