جمعه، مرداد ۱۴

آزار بهاییان روستای کتا: ادامه ناامنی ها


چند تن از شهروندان بهایی روستای کتا که پیشتر دستگیر شده بودند و در زندان یاسوج نگهداری می شدند، در روز 10 مرداد ماه آزاد شدند. این افراد حدود 20 روز را در زندان سپری کرده بودند. این دستگیری ها در پی دست اندازی به زمینهای بهاییان کتا صورت گرفته است. دادخواهی این روستاییان برای جلوگیری از غصب غیرقانونی زمین هایشان، سبب بازداشت ایشان گشته است.

اما به نظر می رسد که این پایان، سرآغاز حرکتهای سیستماتیک دیگری برای آزار بهاییان این روستاست. چندی ست که ساکنان غیر بهایی کتا در کوچه ها به راه افتاده اند و شعار "مرگ بر بهایی" سر می دهند. با سنگ به منازل ایشان حمله می کنند، وارد زمینهای ایشان شده و زمزمه غصب زمینهایشان را می کنند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینکهای زیر مراجعه کنید:

http://zamaaneh.net/society/humanrights/2011/08/01/5873
http://khabarnavard.blogspot.com/2011/07/blog-post_21.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2011/07/blog-post_10.html

هیچ نظری موجود نیست: