شنبه، فروردین ۱۹

باطل کردن جواز کسب علی تبیانیان، شهروند بهایی سمنان

در ادامه فشارهای اقتصادی وارد بر شهروندان بهایی سمنان در تاریخ 30 بهمن ماه 1390، جواز کسب علی تبیانیان توسط اماکن عمومی سمنان باطل شد. علت این ابطال تخلف ذکر شده است اما نوع این تخلف را به هیچ عنوان ذکر نکرده اند و با توجه با مراجعات مکرر در نهایت بیان کردند که این دستور از بالا بوده است وما مسئولیتی در برابر آن نداریم.
ایجاد محدودیهای اقتصادی برای شهروندان بهایی در سمنان و نیز برخی شهرهای دیگر به منظور کوچاندن بهاییان این شهر به خارج از ایران و یا شهرهای دیگر است تا بدین وسیله بتوانند ارتباط بهاییان را با سایر ایرانیان قطع نمایند و به دروغ پردازی های خود در ارتباط با ایشان ادامه دهند. در مورد شهر سمنان، دستگیری های پیاپی، حکمهای ناعادلانه و بلند مدت زندان، آتش زدن زمین و پرتاب کوکتل مولوتوف به منازل، شکستن شیشه خانه و اتوموبیل، شعار نویسی، تخریب گورستان، بازجویی های مکرر، پلمپ کردن مغازه و هر گونه کسب و کار و تامین معاش، عدم تمدید جواز کسب و آزار و توهین علیه کودکان بهایی در مدارس به طور آشکار به خصوص در این چهار سال اخیر به چشم می خورد.

هیچ نظری موجود نیست: