چهارشنبه، فروردین ۳۰

دستگیری ساحل میری و همسرش از شهروندان بهایی قائم شهرصبح روز چهارشنبه 30 فروردین ماه 91، مامورین اطلاعات قائم شهر به منزل ساحل میری و همسرش راحله در قائم شهر یورش برده و ضمن تفتیش محل، هر دوی آنها را همراه خویش بردند. این دستگیری و ایجاد رعب و وحشت در شرایطی صورت می گیرد که راحله باردار است. هنوز از محل نگهداری این زوج اطلاعی در دست نیست.

هیچ نظری موجود نیست: