یکشنبه، اردیبهشت ۱۷

پلمپ مغازه علی تبیانیان، شهروند بهایی سمنان


درِ مغازه ها یکی یکی  پلمپ می شود به این آرزو که مغازه داران هم در امیدشان یکی یکی بسته شود و کوله بار بربند و با خانواده از سمنان کوچ کنند و بروند. 
این بار قرعه به نام ابزار آلات علی تبیانیان از دیگر شهروندان بهایی سمنان افتاده است. مسئولین سمنان در تاریخ 14 اردیبهشت ماه بدون هیچ پیش آگهی و اخطار قبلی، مغازه این شهروند را پلمپ کرده اند. حدود یک ماه قبل نیز جواز کار وی بدون هیچ دلیل و سندی باطل شد و مغازه را تخلیه کردند.
پلمپ مغازه ، لغو  یا عدم تمدید جواز کسب شهروندان بهایی در سمنان به طور خاص و به صورت سیسمتماتیک از پاییز 1387 شدت بیشتری به خود گرفته است. از آنجا که بیشتر بهاییان این شهرستان ، مغازه دار هستند، مامورین امنیتی دولت ایران با همکاری دیگر بخشهای دولتی ، زندگی اقتصادی این شهروندان را نشانه رفته اند تا بدین وسیله، علاوه بر فشارهای روانی و اجتماعی و فرهنگی روز افزون، آنها را از سمنان بیرون رانند و زندگی روزمره را نیز بر ایشان ناممکن سازند. این شیوه ناجوانمردانه در ارتباط با بهاییان سراسر ایران کمابیش قابل مشاهده است و به طور خاص بهاییان سمنان را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.
اما بر خلاف تصور و کوششهای فراوان این مسئولین امنیتی، شهروندان بهایی سمنان همچنان در سرزمین مادر خویش و در کنار دیگر هموطنان عزیزشان باقی مانده اند و با وجود دشواریهای فراوان، ترک دیار نکرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: