چهارشنبه، اردیبهشت ۲۷

دو سال حبس تعزیری برای شهروندان بهایی فعال در حوزه حقوق کودکسه شهروند بهایی ساکن کرمان که در زمینه حقوق کودکان مشغول به فعالیت بودند، هر یک به تحمل دو سال حبس تعزیری  و یک سال حبس تعلیقی محکوم شدند. سامان استوار، سحر بیرم آبادی و نهاله شهیدی  در اسفند ماه 89 توسط نیروهای امنیتی کرمان به علت فعالیت در حوزه  حقوق کودکان بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند. 

هیچ نظری موجود نیست: