دوشنبه، اردیبهشت ۲۵

وضعیت جسمانی وخیم ریاض سبحانی، زندانی بهایی

روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 91 در ساعت 9/30 صبح ، بنا به در خواست پزشکی قانونی استان تهران و بهداری زندان رجایی شهر ریاض سبحانی به بیمارستانی در تهران منتقل شد . این شهروند بهایی با تدابیر امنیتی و با دستبند و پابند در حالی به بیمارستان منتقل شد که هفته هاست از بیماری قلبی و ریوی و خونریزی معده رنج می برد و پزشکی قانونی به دفعات رای به عدم تحمل کیفری وی داده است . پیشتر نیز هم بندی های  ریاض سبحانی به دفعات نسبت به وخامت وضع جسمانی و خطراتی که سلامت جانی این زندانی عقیدتی را تهدید می کند هشدار داده بودند . ریاض سبحانی 1 سال است که به اتهام همکاری با دانشگاه آنلاین بهاییان ایران در زندان به سر می برد .

هیچ نظری موجود نیست: