پنجشنبه، مهر ۶

ترانه ترابی و زهره نیک آیین با نوزادان خویش راهی زندان سمنان شدند

زهره نیک آیین و ترنه ترابی شهروندان بهایی سمنان به همراه فرزندان شیرخوار خویش در روز اول مهر ماه 91 برای گذران دوران محکومیت خود به زندان سمنان فراخوانده شدند. 
زهره نیک آیین و ترانه ترابی  به علت اعتقاد به دیانت بهایی به ترتیب به 30 ماه و 23 ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. این در حالی ست که زهره نیک آیین دارای فرزند 7 ماهه ای به نام رسام و ترانه ترابی نوزاد دوماهه ای به نام بارمان است که مجبورند به همراه مادران خویش این دوران محکومیت را در محیطی بسیار نامناسب از نظر روانی و بهداشتی سپری کنند.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، بند نسوان سمنان، 70 زن زندانی را بدون تفکیک جرم در خود جای داده است. این زندانیان در مساحتی 50 متر مربع بدون امکانات بهداشتی مناسب آب و غذا به سر می برند و بنابراین برای نوزادان شیرخواره ای که بسیار آسیب پذیرند، محیطی بسیار خطرناک محسوب می شود.
این احکام ناعادلانه که هر روزه از سوی دادگاههای ایران برای شهروندان بهایی سمنان صادر می شود، به منظور تهی نمودن شهرها از وجود بهاییان صورت می گیرد. احکامی که می کوشد تمام ابعاد زندگی این شهروندان بهایی را از اقتصادی تا روانی، فلج نماید تا بدین صورت دولت ایران که نتوانسته است با اعمال زور و کشتار و زندان ایشان را از باور قلبی خویش بازگرداند، این شهروندان بهایی را مجبور به مهاجرت از ایران نماید. استقامت این شهروندان ایرانی بر قساوت و بیداد بیشتر مامورین حکومت می افزاید تا به این ترفند، سیاستهای ناعادلانه و تبعیض آمیز خویش را بر بهاییان تحمیل کنند.   
هیچ نظری موجود نیست: