پنجشنبه، مهر ۶

بازداشت نوا و نیکا خلوصی از شهرواندن بهایی مشهد

صبح روز پنجشنبه 5 مهر ماه 91، نیروهای امنیتی مشهد، اقدام به دستگیری نوا و نیکا خلوصی، از شهروندان بهایی مشهد کرده اند. از وضعیت و محل نگهداری این دو جوان خبری در دست نیست. 
* نیکا و نوا خلوصی


هیچ نظری موجود نیست: