پنجشنبه، آبان ۴

آزادی شهناز رنجبر به قید وثیقه


 شهناز رنجبر از شهروندان بهایی ساکن قائم شهر که در بند عمومی زندان این شهر بازداشت بوده است در روز سه شنبه 2 آبان با قید وثیقه ی 30 میلیون تومانی آزاد شد.

نامبرده در تاریخ 9 مهر سال جاری توسط اداره ی اطلاعات بازداشت و به زندان قائم شهر منتقل شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: