پنجشنبه، آبان ۴

دستگیری های گسترده شهروندان بهایی در گرگان و مینو دشتاین طوفان بیداد نه سر باز ایستادن دارد و نه پای در کشیدن؛ هر روز دامنه خویش را بر این مرز و بوم بیشتر می گستراند و این بار یورش خویش را بر شهروندان بهایی استان گلستان افکنده است.
در صبحگاه روز چهارشنبه 26 مهر ماه، مامورین اطلاعات استان گلستان به منازل 24 تن از شهروندان بهایی گرگان و مینو دشت یورش برده و 17 تن از ایشان را دستگیر کردند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، ورود این مامورین امنیتی به منازل بهاییان با عناورین جعلی مانند مامور پست یا همسایه صورت گرفته است و نیز هیچ یک از مامورین مجوز و حکم قضایی و یا دادستانی برای ورود به منازل و دستگیری این شهروندان را در دست نداشته اند.
مامورین امنیتی استان گلستان پس از تفتیش منازل این افراد و توقیف کامپیوترها، کتب و تصاویر مربوط به آیین بهایی، اقدام به دستگیری  فرهاد فهندژ، شیدا قدوسی، پونه ثنایی، هوشمند دهقان، کمال کاشانی، فرح دهقان، فره‌مند ثنایی، فرح ثنایی (همسر فره‌مند)، پریوش فناییان، نوید معلمی، کاملیا بیدلیان (همسر نوید معلم)، نازی تحقیقی (خلخی)، بهنام حسنی، سودابه مهدی‌نژاد (مودت)، شهرام جذبانی، شهره صمیمی (همسر شهرام جذبانی) و حنا عقیقیان نمودند.
علاوه بر این 17 نفر، 7 منزل دیگر نیز مورد یورش و بازرسی قرار گرفته است و صاحبان خانه ها مجبور به دادن تعهد شده اند که در صورت احضار به اداره اطلاعات محل، خود را معرفی نمایند. هنوز از محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست. هیچ نظری موجود نیست: