سه‌شنبه، بهمن ۸

گفتگو از مرگ انسانیت است!

در ادامه حملات وزارت اطلاعات به منازل بهاییان ، روز شنبه 5 بهمن ماه، منزل اشکان عنایتی در کرج مورد هجوم قرار گرفت. اشکان عنایتی در همین روز دستگیر و3 تا چهار ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. وی در روز دوشنبه 7 بهمن به دادگاه مراجعه نموده و گزارشی از هجوم به منزل خود را بیان کرد. وزارت اطلاعات پس از آزادی، به او اخطار داد که به زودی او را احضار خواهند نمود و در این صورت باید به ایشان مراجعه نماید.
هنوز مهر اخراج 9 دانشجوی بهایی از دانشگاه باهنر کرمان، خشک نشده که یک دانشجوی دیگر از دانشگاه قزوین اخراج گردید.
تمام سعی مسئولین کشور اینست که مظالم و بی عدالتی هایی را که بر بهاییان وارد می آورند، با اتهاماتی نظیر" تبلیغ علیه نظام" رفع و رجوع نمایند و به نوعی جلوه دهند که مذاهب گوناگون و اقلیتها در ایران آزادند.
البته ممکن است این فریب برای کسانی که در سایر کشورها زندگی می کنند باور پذیر نماید ولی برای مردم ایران که با گوشت و پوست تمام این تبعیض ها را حس می کنند، قابل قبول نخواهد بود. اینک نزدیک به 8 ماه از دستگیری "یاران ایران"* می گذرد و هنوز هیچ حکمی به ایشان داده نشده . این هفت نفر بدون دلیل، بر خلاف قانون و بدون حکم در زندان اوین به سر می برند. در جایی که عدالت و داد و جوانمردی نیز در پس میله ها اسیر است.
* یاران ایران افرادی هستند که بعد از تعطیلی محافل ملی بهایی در ایران ، اداره اموربهاییان این سرزمین را بر عهده گرفته اند و از 25 اردیبهشت سال جاری در اوین به سر می برند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

محبوب عالمیان در سجن اعظم ساکنست و قدر این مظلومیت را دانسته

تو هم بدان